Jenny Fornlund blir konsultchef på PharmaRelations med ansvar för Interim Services

Jenny har 20 års branscherfarenhet inom Sales & Marketing från flertalet stora till medelstora läkemedelsbolag. Hon har bland annat haft positioner som Market Access Manager, Key Customer Manager och Key Account Manager. Under åren har hon upparbetat en stor kunskap inom olika medicinska områden och med läkemedel i alla faser, från lansering till avslut. Jenny har själv arbetat som konsult under många år och har ingående förståelse för konsultverksamheten. Hon har en solid kompetens inom försäljning och en mycket god förståelse och inte minst ett brinnande intresse för både människor och affärer.

Jenny Fornlund

”Vi har letat efter en kollega med ett stort intresse för människor och affärer med ett naturligt driv och fokus på resultat. Vi tror att en bred erfarenhet, ett stort kontaktnät och förståelse för processerna inom Pharma är en stor fördel. Jag är övertygad om att Jenny med sin breda erfarenhet blir en tillgång både för våra kunder och konsulter, inte minst med tanke på att hon själv jobbat som konsult på olika bolag och kommer att vara den inspiratör och resurs som vi behöver för att ta oss till nästa nivå” säger Anders Tjerngren, Head of Commerical på PharmaRelations.

”Vårt team på PharmaRelations är fantastiskt, med enorm erfarenhet och kunskap, sammanlagt mer än 150 års erfarenhet i branschen och består av psykologer, beteendevetare, säljare, naturvetare och tandläkare. Alla med en stark vilja att göra skillnad för både Kund, Kandidat och Konsult. Tillsammans har vi ett stort kontaktnät, egen erfarenhet att falla tillbaka på och en ödmjuk och professionell attityd.

Jag är mycket nöjd med att kunna ansluta ytterligare en nyckelspelare till mitt fantastiska team. Jenny kommer att passa väl in i vår kultur och hennes erfarenhet av att själv ha jobbat som konsult kommer väl till pass som konsultchef. Välkommen till teamet Jenny!” säger Anders Tjerngren och hastar vidare ”vi kommer inom kort att behöva anställa ytterligare kollegor till teamet”.

För mer information vänligen kontakta

Anders Tjerngren, e.post [email protected] eller telefon 070-165 22 79