Jenni Nordborg ny chef för internationella relationer på Lif

Jenni Nordborg, i dag regeringens Life Science-samordnare, blir chef för internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Hon kommer att leda arbetet med att flytta fram branschens positioner internationellt med start under det svenska ordförandeskapet inom EU.

Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare och tillträdande chef för internationella relationer på Lif.

Jenni Nordborg har de senaste fem åren lett regeringens satsning på att utveckla och stärka Sverige som Life Science-nation. Hon har som nationell samordnare och chef för Life Science-kontoret i Regeringskansliet varit helt central för arbetet med att ta fram regeringens nationella strategi för området. Jenni Nordborg har också under denna tid varit en starkt pådrivande kraft för nödvändiga satsningar och regelutveckling inom bland andra områden som hälsodata, kliniska läkemedelsprövningar och precisionsmedicin.

Jenni Nordborg tillträder i januari en nyinrättad tjänst som chef för internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Hon kommer bland annat att föra Lifs talan och ansvara för engagemang och åtaganden i olika internationella organisationer inom läkemedelsområdet. Det handlar exempelvis om den europeiska branschorganisationen EFPIA, den globala läkemedelsorganisationen IFPMA, den europeiska organisationen för mindre Life Science-företag EUCOPE, samt AESGP, den europeiska organisationen för företag inom egenvård. Lif ser stora möjligheter för Sverige att flytta fram positionerna med start under det svenska ordförandeskapet inom EU.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Jenni Nordborg som Lifs nya medarbetare och chef för internationella relationer. Jenni har en gedigen kunskap om hela Life Science-sektorn både i Sverige och internationellt och har utvecklat ett brett nätverk. Hon har djup förståelse för de olika aktörernas drivkrafter och utmaningar, och hon kommer att vara en stark och positiv kraft för att stärka och fördjupa Lifs internationella position, framför allt inom Europa. Utvecklingen i Sverige är helt beroende av processerna inom EU och hon kommer fortsatt arbeta för att stärka Sverige som Life Science-nation, säger Anders Blanck, vd för Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Jenni Nordborg arbetade tidigare under många år på innovationsmyndigheten Vinnova, bland annat som chef för myndighetens avdelning inom hälsa. Hon är disputerad kemiingenjör från Chalmers tekniska högskola och har forskat inom området i Europa, USA och i Asien, samt arbetat för företag inom det biomedicinska området.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta för att stärka Life Science-sektorn men nu utifrån en annan utgångspunkt. Sverige har en stark och växande innovativ läkemedelsbransch som jag nu får möjlighet att arbeta djupare med. Internationellt ser vi en positiv trend med utveckling av många nya innovativa läkemedel, exempelvis inom cancerområdet och mot sällsynta sjukdomar, och många frågeställningar och utmaningar inom läkemedelsområdet kan inte lösas av varje land för sig utan kräver internationell samverkan och gemensamma lösningar. Jag hoppas kunna bidra med att fortsatt driva reformagendan för hälsodata, implementering av precisionsmedicin och konkurrenskraft vidare i en internationell kontext, säger Jenni Nordborg.

Malin Parkler, styrelseordförande för Lif – de forskande läkemedelsföretagen, ser mycket positivt på att Jenni Nordborg ansluter till Lif:

– Innovativa läkemedel innebär fantastiska möjligheter för människors hälsa och välstånd men det krävs också mycket av policyutveckling internationellt för att behandlingar ska komma fler till del. Vi är oerhört glada att Jenni Nordborg vill leda detta arbete för Lifs räkning. Processerna inom EU är helt avgörande för utvecklingen framåt och under det svenska ordförandeskapet finns en unik möjlighet växla upp detta arbete, säger Malin Parkler.