Om hållbarhet i hälso- och sjukvårdssystemen

Om hållbarhet i hälso- och sjukvårdssystemen
Jacob Tellgren, globalt ansvarig för diabetesområdet på MSD:s huvudkontor i USA, är inte bara en av medarbetarna i PI:s redaktionsråd utan bidrar även med intressanta krönikor utifrån sitt perspektiv på andra sidan Atlanten.

På många håll i världen pågår en intensiv diskussion kring hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemen. Inte bara i Sverige utan i allra högsta grad även i USA förs olika diskussioner kring orsak och verkan. Ur ett svenskt perspektiv känner vi igen detta genom mångårig debatt kring ”nya läkemedel” och olika system för att på varierande sätt minska kostnaderna för läkemedel. Många av dessa regleringar, lagar och rekommendationer har varit bra, inte minst generikareformen som jag tror de flesta är eniga om har varit positiv för den svenska läkemedelsdebatten i allmänhet. Andra har varit mindre bra. På många sätt är det en naturlig process där produkter som en gång var innovativa med åren har tappat sin innovationshöjd och enligt relativt simpla marknadsteorier borde falla i pris. Patenten i sig är en intressant konstruktion då skyddet bygger på ett krav att offentliggöra sin innovation och på så sätt kunna driva på forskning och utveckling inom samma eller närliggande områden. Patent utgör ur ett mer filosofiskt perspektiv egentligen inte ett skydd för en produkt eller ett företag utan är en konstruktion för att möjliggöra fortsatt utveckling och för att så många som möjligt ska få tillgång till nya forskningsrön. Om vi som forskande läkemedelsindustri på allvar ska kunna hävda att nya och livsviktiga innovationer måste få kosta, måste vi på samma gång också acceptera att vi inte kan ”prenumerera” på samma prislapp när innovationshöjden sjunker. Det sker i alla industrier, en Volvo Amazon kostar trots allt några tusenlappar mindre än en ny Volvo XC90 och även om innovationshöjden var stor när Amazonen introducerades, så är vi nog alla överens om att den bör betinga ett lägre pris än en XC90. Nog om patent och marknadsteorier och tillbaka till hållbarhetsfrågan.

Läs hela krönikan som PDF