Innovationskluster inom avancerade läkemedel ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Vinnova har beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Satsningen ska bidra till att Sverige kan ta en tätposition inom området.

Avancerade läkemedel, såsom cell- och genterapier, möjliggör en mer effektiv sjukvård samt nya och mer träffsäkra behandlingar som i framtiden kan användas mot stora folksjukdomar som cancer och diabetes. De utgör även en stor framtidsmarknad för svensk life science-industri.

På uppdrag av regeringen har Vinnova beslutat om finansiering av ett innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för företag i hela landet och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Totalt omfattar satsningen 160 miljoner kronor de närmaste två åren. Näringslivet och staten kommer att bidra med hälften vardera. Vinnova finansierar med 25 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor 2024.

Innovationsklustret kommer att ledas av ett industrikonsortium, CCRM Nordic AB, som består av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva Sweden, Cytiva Testa Center, Getinge, GoCo Development, Takara Bio Europe, TATAA Biocenter och Verigraft. Klustret kommer att ha sin bas i Mölndal utanför Göteborg.

– Avancerade terapier är ett strategiskt område med stor potential för innovation, konkurrenskraft och hälsa där Sverige kan ta en ledande roll. En bred skara aktörer inom näringslivet, akademin, hälso- och sjukvården och offentlig sektor, inklusive Vinnova, har under flera år drivit utveckling av svenska förmågor inom området. Nu finns goda förutsättningar att nästa steg på resan, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Det svenska innovationsklustret ska komplettera och knyta samman tidigare offentliga infrastruktursatsningar inom området, bland andra Cytiva Testa Center och Innovationshubben vid NorthX Biologics i Matfors.

Inspiration till innovationsklustret har hämtats från den kanadensiska satsningen Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) i Toronto, som i mer än tio år har verkat för utveckling av ett starkt ekosystem inom avancerade terapier i Kanada genom samverkan mellan stat och näringsliv.