Byggstart för GoCo Active Lab

I maj 2023 beslöt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova att investera 160 miljoner i innovationsplattformen på GoCo Health Innovation City för att ge Sverige en världsledande roll inom life science, med placering i Mölndal utanför Göteborg.

Bara åtta månader senare byggstartas nu GoCo Active Lab där forskning kring nya läkemedel och terapier ska kombineras med ett unikt grepp för att påskynda utvecklingen inom förebyggande hälso- och sjukvård. Detta firas med ett stort event den 25 januari ihop med landets mest intressanta aktörer inom hälsa.

Byggstart av GoCo Active Lab: ett nationellt center där avancerade terapier möter preventiv hälsa på GoCo Health Innovation City.

– Vi ser att framtiden inom stadsbyggnad innebär kombinationsbyggnader. GoCo Active Lab är en sammansmältning av moderna labblokaler, framtidens träning och konferensmiljö, där vi erbjuder matupplevelser och mötesplatser för branschen där idéer och kunskap kan utbytas säger Jacob Torell, VD för GoCo Health Innovation City som med den nya etableringen fysiskt knyter an till AstraZenecas forskningsanläggning.

– Det känns väldigt glädjande för oss att nästa stora steg nu tas för att ytterligare stärka Sveriges life science-kluster och öka vår konkurrenskraft. Att GoCo Health Innovation City hamnar närmareAstraZeneca innebär att vi tillsammans förbättrar förutsättningarna för innovativa samarbeten som kan leda till framtidens behandlingar och läkemedel, säger Anders Holmén, VP Head Pharmaceutical Sciences på AstraZeneca.

GoCo Active Labs toppmoderna laboratorier blir basen för CCRM Nordic, ett nationellt center med fokus på utveckling och produktion av avancerade läkemedel som ger banbrytande möjligheter för behandling av sjukdomar som hittills inte kunnat botas. CCRM Nordic är ett icke-vinstdrivande bolag med uppbackning av ett industrikonsortium bestående av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva, Getinge, GoCo Health Innovation City, Takara Bio Europe, BICO, Verigraft och CCRM Kanada. Huset blir även forskningsarena för flera tunga aktörer som Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers, OligoNova och Göteborgs universitet.

– I Västsverige finns mycket stark samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Sahlgrenska universitetssjukhuset är bäst i landet på klinisk forskning enligt Vetenskapsrådets utvärdering och en given partner till GoCo och andra aktörer inom life science-området. Vi arbetar tillsammans med relevanta partners för ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa. Tät samverkan är en nyckel för att nå vårt mål att bli Europas ledande universitetssjukhus, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs hela nyheten