Hitta Kliniska Studier (HiKS) en ny tjänst från Lif

HiKS, Lifs databas för företagsinitierade prövningar, gör det enklare att hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Förhoppningsvis kommer tjänsten också att stärka Sveriges attraktivitet som prövningsland. 

HiKS en webbplats som är öppen för alla.

På HiKS (=Hitta Kliniska Studier) webbplats kan man se vilka kliniska läkemedelsprövningar de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige. Tjänsten är gratis, öppen för alla och täcker flera behov. Det viktigaste är att ge patienter möjlighet att enkelt se vilka prövningar som finns och anmäla intresse att delta, något många svenska patientorganisationer länge efterfrågat.

De forskande läkemedelsföretagen får en effektivare urvalsprocess när de söker efter lämpliga deltagare att inkludera i sina prövningar. Tjänsten ger också en bättre överblick över pågående forskning, till nytta för både företag, hälso- och sjukvård och beslutsfattare i behov av statistik och omvärldsbevakning.

HiKS förenklar för patienter och läkare

Jenny Söderberg, projektledare för HiKS, säger att tjänsten fyller ett tomrum. Den information databasen erbjuder fanns tidigare inte tillgänglig på ett patienttillvänt sätt.

– Patienter, deras anhöriga och behandlande läkare har förut inte haft förutsättningarna att på ett enkelt sätt hitta den information som gör det möjligt att finna och bli utvärderad för att delta i prövningar oavsett var i Sverige de genomförs.

HiKS startades upp i liten skala föra hösten och är nu fullt etablerad med ett rikstäckande utbud. I dagsläget innehåller tjänsten bara information om godkända, företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ska längre fram breddas till att även omfatta företagsinitierade medicintekniska prövningar. På sikt ska den dessutom kunna visa upp akademiska prövningar och övriga kliniska studier.

Ska lyfta Sverige som prövningsland

Förhoppningsvis kommer tjänsten att bidra till fler kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. En ökad synlighet nationellt för läkemedelsprövningarna kommer att förenkla och snabba upp processen med att hitta deltagare, vilket borde göra Sverige till ett mer attraktivt prövningsland för företagen.

Jenny Söderberg säger att hon också räknar med att fler än idag erbjuds möjlighet att delta i en prövning, vilket gagnar patienterna men också hälso- och sjukvården som skaffar sig viktig kompetens i att hantera nya behandlingar.

– Om informationen om att en prövning pågår blir känd så kan fler med den kunskapen välja att agera i rätt riktning, både patienter, anhöriga och förstås behandlande läkare.

HiKS finns på www.hiks.se.