HEMMONITORERING – möjligheter och farhågor

HEMMONITORERING – möjligheter och farhågor
Digitala tjänster håller på att omforma hälsolandskapet dramatiskt. Många talar om begreppet ”e-hälsa”, medan andra anser att digitaliseringen är en naturlig del av hälsobegreppet och därför benämner man det enbart ”hälsa”, vilket inkluderar både digitala och analoga tjänster om man så vill. I vilket fall går utvecklingen snabbt, och det finns många aspekter som är intressanta. I denna artikel av Benny Chemnitz Nielsen, opinionsanalysföretaget Kantar Sifo Navigare, kommer vi att titta närmare på läkares, patienters och allmänhetens inställning till hemmonitorering.

Hemmonitorering är ett av de mer tongivande områdena, där digitaliseringen verkligen skulle kunna förändra människors liv till det bättre. Många aktörer är med och utvecklar nya produkter och tjänster, och potentialen inom hemmonitorering är stor. Vi kan stå inför en liten revolution inom sjukvården, likt utvecklingen som svepte genom bankvärlden och digitaliserade i princip alla banktjänster. Eller? Liknelsen med bankvärlden undanhåller en viktig detalj: Banker och sjukvård är inte samma sak. Digitaliseringen av bankvärlden gav konsumenten makten i egna händer. Med internetbanken försvann till stor del behovet av det fysiska bankkontoret. Går det verkligen att dra paralleller till sjukvården? Frågorna är många. Utvecklingen går snabbt och det är svårt att inte bli entusiastisk. Som tekniskt intresserad är det lätt att låta sig dras med av alla möjligheter som tekniken kan föra med sig. Men det är sällan den tekniskt intresserade utvecklaren som är den främsta målgruppen för hemmonitorering. Snarare kommer användaren att vara en kroniskt sjuk, ofta äldre, person. Sjukvårdspersonal som sjuksköterskor och läkare är en annan målgrupp. Delar de utvecklarens entusiasm? Kan de ens tänka sig att använda produkterna? Vilka förväntningar och farhågor har dessa olika målgrupper?

Läs hela artikeln som PDF