Äldre patienter väljer trivsam vårdcentral framför digitala tjänster

Äldre patienter på landsbygden väljer ofta bort digitala vårdtjänster. Men att tekniska svårigheter är orsaken stämmer i regel inte. På vissa orter är vårdcentralen en så viktig mötesplats, att patienterna väljer att gå dit framför att använda digitala alternativ. Det visar ny forskning från Högskolan Väst i den första licentiatexaminationen som högskolan har på Campus Västervik.

Thomas Sjöström, forskarstuderande på Campus Västervik, har undersökt hur digitala vårdtjänster kommer till användning på landsbygden. Studien ingår i den licentiatavhandling i Arbetsintegrerat lärande som han har tagit fram inom sin utbildning vid Högskolan Väst.

Sociala orsaker
I Sverige finns många äldre patienter och avstånden mellan patienter och vårdgivare är ofta stor. Därför borde så kallad e-hälsa ha stor potential på landsbygden, enligt Thomas Sjöström. Ändå visar hans studie att patienterna inte använder digitala vårdtjänster i så stor utsträckning som de skulle kunna. Framför allt för att de trivs så bra på sin lokala vårdcentral.

– När de kommer dit kanske de träffar en granne, snackar om det senaste. Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen, säger Thomas Sjöström.

Studien visar också att de som arbetar inom vården ofta tror att det är tekniska svårigheter som ligger bakom att de digitala verktygen väljs bort.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, berättar Thomas Sjöström.

Hur kan vården få fler att använda digitala tjänster?
– Regionens syfte med digitala tjänster är att göra vården mer tillgänglig, men om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger Thomas Sjöström.

E-hälsa är ett ämnesområde som ligger i tiden och som många forskar om. Men ofta saknas landsbygdsperspektivet, särskilt från den här delen av landet där Västerviks kommun ligger, berättar Thomas Sjöström. Det perspektivet kan hans studie nu kan bidra med.

Premiär för Högskolan Väst
Den 21 februari lägger han fram avhandlingen ”Platsens betydelse för lärande i primärvård på landsbygden: Digital vård och sociala rum”, under ett licentiatseminarium. Det är första gången som Högskolan Väst arrangerar en examination på forskarutbildningsnivå på Campus Västervik.

– VI brukar kalla Campus Västervik för ”vårt campus på östkusten” och vi har en mångårig tradition av samverkan mellan oss. Det som började som utbildningssamverkan har fortsatt i forskningssamverkan, säger tf rektor Jan Theliander, Högskolan Väst.

Han fortsätter:

– Vi värnar om att utbildning ska finnas i hela landet och att sprida kunskap till fler. Att nu få vara med om att den första doktoranden från oss når sin licentiatexamen på Campus Västervik känns därför riktigt bra.