Helene Plank till Arex Advisor

Arex Advisor utökar sitt market access team och rekryterar Helene Plank som Expert inom MA och pricing. Helene har 25 års erfarenhet från olika positioner inom läkemedelsindustrin, varav de senaste 15 åren inom market access. Hon kommer närmast från rollen som European Access and Pricing Manager på Glaxo Smith Kline.

Helene har dessförinnan haft ledande roller inom market access för Norden på Tesaro och Eisai. Hon har också arbetat i olika befattningar på Eli Lilly, inklusive Pricing, Reimbursement & Access Leader, Compliance Leader och Brand Manager. Tidigare i sin karriär arbetade hon på Parexel, Novartis och Wyeth. Helenes har erfarenhet bl.a. från att leda och ansvara för pris-och subventionsansökningar, market access & pris-strategier och prisförhandlingar både för nylanseringar och befintliga produkter inom flera olika terapiområden.
Helene har apotekarexamen från Uppsala Universitet och fick sin utbildning i Uppsala, London och Oslo.

 Helene Plank

 Helene Plank börjar på Arex Advisors