PharmaRelations anställer Helena Tidlund till farmakovigilansavdelningen

Helena Tidlund börjar hos PharmaRelations som Senior Pharmacovigilance Specialist. PharmaRelations stärker genom förvärvet sin roll inom Pharmacovigilance (PV) och utökar möjligheten för läkemedelsföretag att hyra senior PV-expertis och få stöttning inom farmakovigilansområdet.

Helena Tidlund

Helena Tidlund

Helena har en bred erfarenhet inom farmakovigilans, forskning och utveckling med kliniska prövningar och icke-interventionsstudier med ca 26-års erfarenhet från industri och 8 års erfarenhet från myndighet.  Hon kommer senast från en tjänst som Farmakovigilansinspektör med funktionsansvar för farmakovigilans-inspektioner på Läkemedelsverket och har varit Sveriges representant i arbetsgruppen för farmakovigilansinspektörer på europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Helena har genomfört ett flertal inspektioner där Läkemedelsverket är ansvarig myndighet på EU-nivå och även flera inspektioner i samarbete med andra myndigheter. Helena har också tidigare erfarenhet som Senior klinisk prövningsledare inom industrin.

Vi är mycket glada för det tillskott som Helena Tidlund bidrar med till PharmaRelations i form av kompetens, kunskap och nätverk inom farmakovigilansområdet.” säger Fredrik Anjou, CEO på PharmaRelations.