Ny affärsmodell ska göra GSK mer öppet och framgångsrikt

Ny affärsmodell ska göra GSK mer öppet och framgångsrikt
Sedan årsskiftet har GSK ändrat sin globala affärsmodell. Förändringen innebär bland annat nya mötesformer som målgruppsanpassade kanalval, där rätt information vid rätt tillfälle och på rätt sätt är nyckeln till framgång.

Affärsmodellen, som började gälla från 1 januari 2016, ska bidra till en ökad transparens och en ökad trovärdighet. Det finns en potentiell risk att otydliga ekonomiska överenskommelser mellan läkemedelsföretag och läkare kan upplevas som intressekonflikter och påverka trovärdigheten negativt. Förändringen innebär att GSK inte längre ger ersättning till extern hälso- och sjukvårdspersonal som föreläser om GSK:s terapiområden och produkter. Det är en naturlig utveckling och en viktig del i att vara transparent i vår kommunikation. GSK genomför dessa förändringar för att vi tror att det är rätt. Vi vill undvika risken för intressekonflikter som kan uppstå samt bidra till en ökad öppenhet när vi är ute och pratar om våra produkter. Beslutet är globalt och gäller för GSK:s samtliga marknader. I praktiken innebär det att GSK också går från att anlita externa föreläsare till att satsa på att bygga vidare på en kompetent, intern, medicinsk organisation, både i Sverige och globalt, och som i allt större utsträckning kommer sköta de externa föreläsningarna inom GSK:s områden och produkter.

Läs hela artikeln som pdf