Fredrik Nordeman ny Senior Pharmacovigilance Specialist hos PharmaRelations

Fredrik har 13 års erfarenhet inom farmakovigilans varav 5 års erfarenhet från myndighet. Hans senaste tjänst som Farmakovigilansinspektör på Läkemedelsverket har föregåtts av roller inom läkemedelsindustrin, som bland annat QPPV. Fredrik har under åren skapat sig en bred erfarenhet av de olika delarna inom farmakovigilans såsom signalspaning, databasimplementering, medical review, SDEA, PSUR, kvalitetssystem, utbildningar och fallhantering.

”Det är väldigt roligt att få välkomna Fredrik Nordeman till vårt snabbt växande team av seniora PV experter” säger Fredrik Anjou, VD på PharmaRelations.”

Fredrik Nordeman

Fredrik Nordeman ny Senior Pharmacovigilance Specialist hos PharmaRelations