Hur kommer framtidens e-hälsa påverka förtroendet för svensk sjukvård?

Hur kommer framtidens e-hälsa påverka förtroendet för svensk sjukvård?
Utvecklingen av e-hälsa går rasande fort och 2025 ska Sverige vara världsledande inom området. Försök med artificiell intelligens pågår redan på många håll inom vården. Fördelarna med e-hälsa är många. Frågan är dock hur det kommer att tas emot av patienter och allmänhet? Om detta skriver Charlotte Alverén Lundén, Kantar Sifo, i denna artikel.

På Karolinska Institutet, vid institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus, testas exempelvis ett datorprogram som tolkar röntgenbilder. Istället för att en läkare identifierar frakturer och bedömer vilka patienter som behöver opereras, är tanken att datorn i framtiden ska kunna hantera dessa uppgifter. Ett annat projekt som pågår handlar om IBM:s superdator Watson, som ursprungligen skapades för att hantera frågesporten Jeopardy, men som nu också används för medicinska tillämpningar. Sedan början av 2016 arbetar IBM med målet att anpassa Watson till svensk sjukvård. En av styrkorna med superdatorn är att den kan gå igenom stora mängder text och data för att underlätta diagnostisering. Med en hisnande läshastighet kan Watson jämföra patienters journaler mot medicinska tidskrifter, böcker och sidor med läkemedelsinformation.
Datorn hanterar närmare 200 miljoner sidor text på tre sekunder! Enligt IBM har 80 procent av all svensk hälsodata hittills varit ostrukturerad, vilket Watson och liknande verktyg för artificiell intelligens vill ändra på. Framväxten av digitala vårdcentraler är en annan trend inom e-hälsa. Dessa vårdcentraler gör det möjligt för patienter att träffa läkare via videomöten och att få hjälp med besvär som varken kräver fysisk undersökning eller provtagning för att diagnostiseras. Tanken med denna typ av vårdcentral är inte att vara en konkurrent till vården, utan snarare ett komplement och en avlastning. Fördelarna med e-hälsa verkar således vara många. Frågan är dock hur det kommer att tas emot av patienter och allmänhet? Kommer det att påverka förtroendet för sjukvården? För trots att allmänheten överlag blir alltmer positivt inställd till digital teknik i sin vardag finns det ändå en skepsis när det gäller sjukvården. Mr. Weasley slår huvudet på spiken i filmen Harry Potter och Hemlighetens Kammare: ”What have I always told you? Never trust anything that can think for itself if you can’t see where it keeps its brain.”

Läs hela artikeln som PDF