Försäljningsstatistik, för januari-juli 2023

Sommaren sjunger nu på refrängen, och de flesta av oss är tillbaka efter semestrar som förhoppningsvis både varit härliga och vilsamma. Vi är redan en bit in i andra halvan av året, och vi uppdaterar oss med lite försäljningssiffror. Den senaste dataperioden som presenteras här är 2023-07. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår hittills i år till drygt 33,4 miljarder SEK; jämfört med samma period förra året ser vi en tillväxt på 10,23 procent.

Topp 15-företag
Sju månader in i 2023 så ligger Janssen- Cilag, BMS, och MSD fortfarande på medaljplats (topp 3), och inga nya företag har tagit sig in på listan jämfört med förra uppdateringen. Klättrar en placering gör Novo Nordisk, Pfizer och GSK. Tappar en placering gör Takeda, Novartis och AstraZeneca.

Topp 15-produkter
Årets andra produkt-topplista gör gällande att många har vaccinerat sig mot TBE inför sommaren. Ny på listan är FSME-Immun, som seglar upp på en niondeplats. För att göra plats för detta har Imbruvica lämnat listan. Förutom några små inbördes rockader, så tappar Gardasil 9 sex placeringar jämfört med förra listan.

Topp 15-terapiområden
Översikten av terapiområden ser likadan ut som vid den föregående uppdateringen, och även denna gång så är det Terapigrupp J (Infektionssjukdomar), där vacciner ingår, som står för den starkaste tillväxten på cirka 16 procent.

Läs hela artikeln