Fass lanserar nytt API – gör det enklare dela läkemedelsinformation

Fass utvecklar hela tiden nya tjänster och ny teknik. I september lanserades ett API som stärker Fass roll som underleverantör av kvalitetssäkrad och uppdaterad läkemedelsinformation.

De flesta känner till att Fass med över 4 miljoner besök per månad är en av de största digitala hälsotjänsterna i Sverige. Mindre känt är kanske att Fass också är underleverantör av information till i princip alla journalsystem i Sverige, majoriteter av de största apotekskedjorna samt myndigheter som E-hälsomyndigheten.

– Vi ser att intresset för kvalitetssäkrad och uppdaterad läkemedelsinformation ökar hela tiden och vårt nya API gör det enklare för befintliga men också presumtiva kunder att hämta data. De kommer också kunna välja vilken information de vill visa upp på ett betydligt smidigare sätt, Fass har ju betydligt fler typer av information nu än tidigare, säger Anna Wessling, chef Fass.

Material som tillkommit under de senare åren är så kallat riskminimeringsmaterial i form av villkorade utbildningsmaterial. Nytt är också och informationsmaterial stöd för användning, exempelvis instruktionsfilmer och manualer, samt information om restanmälda läkemedel och eventuella alternativa behandlingar. Olika kunder behöver olika typer av läkemedels-information och genom Fass API är det enkelt att hämta just det man behöver.

– Fass är plattformen som innehåller den information som hälso- och sjukvården och patienter behöver för att genomföra säker läkemedelsbehandling och genom vårt nya API öppnar vi upp för att fler kan hämta information och skräddarsy en produkt för den egna målgruppen, avslutar Anna Wessling.