FASS – kvalitetssäkrad källa till läkemedelsinformation

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället har tillgången till information om hälsa, vård och läkemedel ökat. Men tyvärr inte alltid med hänvisning till pålitliga källor då vem som helst kan skapa och sprida information om till exempel läkemedel utan att den är kvalitetssäkrad. På plattformen Fass kan man alltid finna pålitlig läkemedelsinformation. Fass uppdateras flera gånger per dag, så användaren kan alltid med trygghet få tillgång till aktuell och korrekt läkemedelsinformation 24 timmar om dygnet.

Med över fyra miljoner besök per månad, är Fass efter 1177 den mest besökta hemsidan när det gäller att söka information om hälsa i Sverige. Cirka 40 procent av besöken kommer från allmänheten. Den generella kännedomen om varumärket Fass är också väldigt hög – nästan 100 procent hos professionen, där Fass ofta ingår i de flesta journalsystem inom vården eller i apotekens egna expedieringssystem. Hos allmänheten är kännedomen om Fass 86 procent, vilket är en ökning med hela 5 procent från 2021 års undersökning. Det finns också en hög benägenhet att rekommendera Fass som läkemedelsinformationskälla, som är extra stark hos de grupper som besöker Fass ofta.

Vi vill att alla som behöver ska kunna hitta den information de behöver om läkemedel och hur man använder dem. Därför jobbar vi kontinuerligt med att sänka trösklar och göra informationen alltmer tillgänglig.

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklas behöver Fass också anpassas för att fungera i olika situationer. Vi vet att många olika yrkeskategorier använder sig av Fass för sina specifika moment då de behöver läkemedelsinformation. På senare år har exempelvis ytterligare information om praktisk hantering i form av instruktionsfilmer och viktig säkerhetsinformation tillgängliggjorts via Fass.

Fass viktigt i tjänsten
För många inom hälso- och sjukvård, apotek och djursjukvården är Fass inte bara en kanal för läkemedelsinformation utan också ett viktigt arbetsredskap. Fass innehåller uppdaterad information om 15.000 olika läkemedelsprodukter och om hur de ska användas på ett säkert sätt. Detta gör att användarna alltid kan känna sig trygga och lugna i att de har tillgång till aktuell och pålitlig läkemedelsinformation.

Det finns direktkopplingar mellan Fass och hälso- och sjukvårdens journalsystem, och mellan Fass och apotekskedjors receptexpedieringssystem vilket underlättar för yrkesverksamma att snabbt hitta rätt information i deras dagliga arbete.

Läs hela artikeln här