FASS har en viktig roll för hela samhället

Genom att erbjuda korrekt och uppdaterad läkemedelsinformation och främja säker användning av läkemedel, spelar Fass en värdefull roll som samhällsaktör i Sverige och bidrar till att förbättra folkhälsan och säkerheten inom hälso- och sjukvården och för andra viktiga samhällsaktörer.

Fass är en viktig samhällstjänst som bidrar till en bättre folkhälsa genom att ge korrekt och uppdaterad information om läkemedel. Fass tillhandahåller hälso- och sjukvården, patienter och närstående uppdaterad läkemedelsinformation dygnet runt, via webbplatsen Fass.se och mobilappar som fungerar även när internetuppkoppling saknas. Vid en kris eller brist i läkemedelsförsörjningen fungerar Fass som en central plats där hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten får tillgång till aktuell läkemedelsinformation, till exempel om pågående restsituationer eller tillfälliga ändringar i tillgängligheten av vissa läkemedel.

Fass fungerar även som en viktig resurs för andra yrkesgrupper för att få kunskap och förståelse om läkemedel. Det främjar säkerhet, kvalitet och rättssäkerhet inom olika samhällssektorer. För polisen kan Fass tillhandahålla information om läkemedel i samband med brottsutredningar och oavsiktlig läkemedelsförgiftning. Inom äldreomsorgen kan Fass hjälpa personalen att säkerställa korrekt läkemedelsadministration till äldre. För tulltjänstemän kan Fass fungera som en resurs vid identifiering av okända tabletter och slutligen inom socialtjänsten kan Fass användas för att få information om läkemedel, som används av personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, för att övervaka deras välbefinnande.

Innehållet i Fass kommer från flera olika källor, framför allt från kliniska läkemedelsstudier som läkemedelsföretagen utför och som den godkända produktinformationen baseras på. Fass innehåller information om 15.000 olika läkemedelsprodukter och om hur de ska användas på ett säkert sätt. Det finns direktkopplingar mellan Fass och hälso- och sjukvårdens journalsystem, och mellan Fass och apotekskedjors system vilket underlättar för yrkesverksamma att snabbt hitta rätt information i deras dagliga arbete. Fass innehåller information om alla läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige och läkemedelsinformationen på Fass uppdateras regelbundet av läkemedelsföretagen. Information från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, såsom förpackningar och priser inom förmånen, uppdateras varje halvtimme.

Läs hela artikeln