Exporten av läkemedel ökade mer än någon annan bransch under tredje kvartalet 2022

Läkemedelsbranschen växer i betydelse som exportland. Värdet av exporten under de tre första kvartalen 2022 ligger på samma nivå som under hela 2021 och exportvolymen av läkemedelsprodukter ökade mer än någon annan bransch, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Exporten från svenska produktionsanläggningar uppgick under de tre första kvartalen 2022 till 99 miljarder kronor, vilket är lika högt som den totala läkemedelsexporten under 2021, enligt SCB. Exportvolymen av läkemedelsprodukter ökade under det tredje kvartalet med 30 procent jämfört med samma period 2021, vilket är den högsta volymökningen av samtliga exportvaror under perioden. Läkemedel stod för 6,7% av den totala exporten under det tredje kvartalet.

– Läkemedelsbranschen går starkt och bidrar inte bara till en bättre hälsa och till Sverige som innovationsland, utan växer även i betydelse för Sverige som exportland, säger Frida Lundmark, sakkunnig på Lif – de forskande läkemedelsbolagen.

Sveriges samlade handelsnetto, det vill säga skillnaden mellan export och import, var under de tre första kvartalen 2022 ett underskott på drygt 27 miljarder. Importen av läkemedel var under perioden 48 miljarder, vilket innebär att läkemedelsbranschen visade ett överskott på över 50 miljarder kronor och bidrog på så sätt påtagligt till Sveriges samlade BNP.

– Läkemedelsbranschen är idag en av våra främsta basnäringar och har stor betydelse för Sveriges välstånd, men det är inget självspelande piano. Siffrorna visar att de senaste årens fokuserade satsning på Life Science har varit framgångsrik och inte bara måste fortsätta, utan nu intensifieras. Ett permanent Life Science-kontor i Regeringskansliet bör inrättas med förstärkta resurser samt en konkret handlingsplan kopplad till en uppgraderad Life Science-strategi, säger Frida Lundmark, sakkunnig på Lif – de forskande läkemedelsbolagen.