Erik Wallin ny Recruitment Manager till PharmaRelations

Det nordiska rekryteringsteamet växer och vi välkomnar Erik Wallin som Recruitment Manager till PharmaRelations. Erik kommer närmast från en tjänst som rekryteringskonsult inom Engineering på Hays Specialist Recruitment. Han kommer att rekrytera inom segmentet Medical Engineering, då efterfrågan från våra kunder inom Medicinteknik har ökat markant det senaste året.

Erik Wallin

Helena Marteus, nordiskt ansvarig för permanent rekrytering, ”vi är enormt glada över att Erik börjar hos oss på PharmaRelations. Eriks förmåga att hitta och interagera med kandidater på en marknad där det råder kompetensbrist kommer att ge oss än mer kapacitet att ge våra kunder möjligheten att anställa rätt kandidater”

För mer information vänligen kontakta

Helena Marteus, [email protected], tel. 070-165 22 59
Erik Wallin, [email protected], tel. 070-165 22 44