EMPATISKT LEDARSKAP – som coachar viljekraft

EMPATISKT LEDARSKAP – som coachar viljekraft
Utan tvekan har chefers och medarbetares arbetsbelastning ökat under de senaste 15 åren. Höga krav, högt tempo och långa arbetsdagar är kännetecknande för att åstadkomma resultat. I den här artikeln belyser Niklas Eriksson och Riitta Eivergård det empatiskt coachande ledarskapet samt lyfter fram internationell forskning kring vikten av energi och fokus för att skapa viljekraft och uppnå långsiktiga resultat.

Det finns mycket forskning som hävdar att både chefer och medarbetare skulle kunna använda sin tid och energi mer effektivt. Om chefernas uppgift är att driva verksamheten innovativt framåt, krävs både fokus och energi. Fokus på det som är viktigt att utföra och energi att klara av svåra utmaningar – både kortsiktigt och långsiktigt. Men vad innebär det i praktiken när kraven ökar, färre ska skapa mer och nå resultat som ett team? Är det förnuftets kraft eller förmågan att skapa önskvärda positiva
framtidsbilder som aktiverar och uppehåller viljekraft? Hur kan det rationella och det emotionella samverka i balans?

Att vara empatisk Empati,
inlevelse och medkänsla är närbesläktade begrepp. Empati är förmågan att sätta sig in i någon annans situation. Det innebär att vi på ett intelligent sätt kombinerar det rationella och emotionella i ledarskapet, så kallad emotionell och kognitiv empati. Daniel Goleman, en amerikansk psykolog och författare till boken ”Emotional Intelligence” har följande uppdelning i empati:

Kognitiv empati:
Jag förstår vad du tänker. Detta är viktigt för att kunna följa en annan persons tankebanor och komma till en samsyn i olika frågor.

Emotionell empati:
Jag förstår vad du känner, jag hade nog känt likadant om jag var i din situation.

Medkänsla:
Jag kan sätta mig i dina skor och förstå din upplevelse, och jag vill hjälpa dig om det är möjligt. Medkänslan är alltså en del av empatin som går längre i att vi vill andra väl. Chefens förmåga att sätta sig in i en medarbetares situation är i många fall avgörande för hur bra en medarbetare trivs på jobbet och hens motivation och prestation.

Läs hela artikeln som PDF