Satsa på din förnybara energi

Satsa på din förnybara energi – med hjälp av Sisu, Grit och Volitio
Svettdropparna skymmer utsikten, ögonen svider, musklerna är stumma av ansträngning och mjölksyra. En enda tanke bultar i huvudet – att få lägga av. Och just när du tror att du har orkat det sista steget, det sista klivet, kanske hör du en röst djupt inifrån dig: ”Du fixar det; du orkar; ett steg till och ett till.” Förnya din energi med hjälp av denna artikel av Riitta Eivergård, Pragmator Management.

Den finns där, den där rösten, när du behöver den som bäst. Men vad är den inneboende energin som rösten ger uttryck för? Och hur kommer det sig att några av oss har förmågan att ta vara på den? Och kan åstadkomma nästan vad som helst, har all tid i världen, aldrig ger upp?

Motiv och emotion
Motivation känner vi till. Vi ska känna oss motiverade, vi ska vara medvetna om vad som motiverar oss och även tro att vi kan motivera andra. Ordet motivation innehåller både motiv och emotion, alltså anledning till och känsla för att sätta i gång. Det är just det motivation är nödvändig för, att känna lust att sätta igång och vara engagerad inför uppgiften eller utmaningen. Men motivationens röst tystnar med tiden, vid motgångar, distraktioner utifrån, mer lockande utmaningar. Då behövs något annat för att vi ska hålla ut och klara av att utföra det vi föresatt oss. Det handlar om att aktivera förmågan att orka fokusera på långsiktiga mål och åtaganden, utan att ge upp. När vi ger upp lägger vi ofta mycket energi på att förklara varför. Gärna förklaringar och orsaker som ligger utanför vår makt. Hur ofta säger vi inte att tiden inte räckte till, vi hann inte, något annat kom emellan och missar att använda energin till att ta reda på den egentliga orsaken till varför det som skulle göras inte har blivit gjort. Istället för att uppleva misslyckanden eller nederlag kan vi lära oss att använda vår inre motor. Vi behöver vidare kunskap och insikt om under vilka förutsättningar som vi kan utveckla och leda vår förmåga till långsiktig och hållbar användning av våra resurser. Det har ingen betydelse om du svettas i motionsspåret eller kämpar vid skrivbordet, genomför stora förändringar eller ska avsluta ett projekt. Du behöver ha klart för dig varför du egentligen gör det du gör och hushålla med din inneboende energi.

Motivation är vår startmotor
Ett vanligt sätt att försöka komma åt bristande förmåga att skapa resultat har varit att fokusera på faktorer som ökar motivationen. Men återigen, motivationen är tillståndet när vi är entusiastiska att sätta i gång, vår startmotor. För att få motorn att orka långt behöver vi få bränsle för långkörning och fokusera på faktorer som stöder långsiktigt verkställande. På senare tid har forskare i olika länder intresserat sig för vad som kännetecknar de individer och organisationer som är framgångsrika trots stora utmaningar. Behovet av att klara av snabba ständiga förändringar inom och utanför organisationer, den tekniska utvecklingen och kraven på effektiviseringar, har satt fokus på hur vi kan använda våra mänskliga resurser på ett hållbart sätt. I USA pratar man om ”grit” eller ”guts”, i Europa om ”volitio” eller ”will power” och även den välkända finska ”sisu” har fått ny uppmärksamhet. Grit kommer från forskning i skolvärlden, volitio har sin bakgrund från stora internationella företag, i samband med businesscoaching under senare år. Alla dessa begrepp har en gemensam kärna, men skiljer sig beroende på sammanhang.

Läs hela artikeln som PDF