E-VIS vapen mot falska läkemedel

Förfalskade läkemedel som ett stort, globalt problem uppmärksammas under kampanjveckan Fight the fakes. I Sverige och stora delar av Europa finns däremot en hög säkerhet som trygghet för patienterna.

Svenskt beslag från årets Operation Pangea av falska potensläkemedel som producerats i Indien och förts in i landet via Singapore.

– Systemet med e-VIS skyddar den legala läkemedelsförsörjningen. Får man sitt läkemedel från ett godkänt apotek, fysiskt eller online, så kan man känna sig säker på att inte få någonting som är förfalskat, säger Kristina von Sydow, vd för e-VIS (e-Verifikation i Sverige) som den svenska delen av ett europeiskt system för att hindra förfalskade läkemedel att nå patient.

Den europeiska kontrollmodellen har byggts upp sedan 2019 som en kontrast på den oordning som råder i stora delar av världen.

Fight the fakes week pågår fram till 11 december och har i år ett särskilt tema kring att skydda patienterna genom att säkra de globala kedjorna för läkemedelsförsörjning. Den internationella nonprofit-organisationen Fight the fakes alliance uppmanar till ett brett engagemang och betonar värdet av kunskap på området, inte minst mot barn och ungdomar.

Komplex fråga

Årets kampanjtema kommer efter en rad tragiska händelser som orsakats av undermåliga läkemedel. Det gäller exempelvis hostmedicin som använts av barn i Gambia och bedöms ha orsakat minst 70 dödsfall.

– Förfalskade och undermåliga läkemedel kräver åtgärder från alla intressenter inom kedjorna för läkemedelsförsörjning eftersom det är en så komplex och mångfasetterad fråga, kommenterar Adam Aspinall, direktör vid Fight the fakes alliance, i ett pressmeddelande.

Kristina von Sydow ser ett stort värde av att stödja kampanjveckan, även om situationen i Sverige är helt annorlunda än i stora delar av världen.

– Fight the fakes week anordnas för femte året i rad med ett 40-tal organisationer som under kampanjveckan på olika sätt uppmärksammar risker med att köpa läkemedel illegalt. Vi vill visa hur vi jobbar och att det finns bra lösningar för att säkra den legala kedjan av läkemedel, säger Kristina von Sydow.

Hon pekar på de risker som finns med illegala sajter.

– Generellt görs uppskattningen att risken för att få ett läkemedel som inte är äkta är så stor som 50 procent om man beställer på en illegal sajt.

Stora beslag i Operation Pangea

Rättsvårdande myndigheter ser illegala läkemedel som ett växande problem utifrån beslagen från den återkommande internationella Operation Pangea, där polis, tull och läkemedelsmyndigheter i många länder.

De tillslag som genomfördes i somras gav framför allt beslag av potenshöjande läkemedel, narkotikaklassade läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.

– Smugglingen av illegala läkemedel är omfattande. Preparaten förs in i landet främst av resenärer och i paket beställda på nätet. Det är ett mycket stort flöde. Vi lyckas inte stoppa alla, men varje beslagtagen tablett är en mindre som riskerar att skada en människa, sade Anna-Lena Heinänen, biträdande chef för kontrollavdelningen på Tullverket, efter operationen i somras.

För den legala läkemedelsförsörjningen är e-verifikationssystemet och en rak distributionskedja med två distributörer grundfaktorer för att ytterst ge trygghet för patienterna.

– Vi har inte haft problem med falska läkemedel tidigare heller men sedan 2019 gäller en ny EU-förordning som säger att alla receptbelagda läkemedel för humant bruk täcks av en databas med information. På varje förpackning trycks en unik identitetsbeteckning och under processen görs kontroller så att rätt läkemedel når patient. På apoteket, innan läkemedel lämnas ut till patient, verifieras förpackningen och avaktiveras som slutsteg, säger Kristina von Sydow.

Kan identifiera kvalitetsbrister

Hon ser e-VIS som ett sätt att ytterligare höja nivån i det svenska systemet och då inte enbart för att mota undan förfalskade läkemedel utan också för att identifiera kvalitetsbrister.

– Systemet ger bland annat stöd för informationsflödet när det sker indragning av en batch. Det säkerställer också att returer från apotek till partihandel hanteras på ett strukturerat sätt. En annan fördel är att det ger en extra spärr när exempelvis en patient reklamerat ett läkemedel, som då inte kan komma tillbaka in i kedjan. Så kvalitén har höjts – även om det inte heller tidigare varit något stort problem med förfalskade läkemedel.

I vissa delar av Europa pågår fortfarande implementering av verifikationssystemet. I Sverige har däremot en utvecklad it-mognad bidragit till att införandet gått snabbt och nu gett utrymme för arbete med utvecklingsprojekt. Det pågår exempelvis ett nordiskt projekt för att bygga upp effektiva, tekniska lösningar kring indragningar av både batch och produkt.

– Ungefär 110 miljoner förpackningar hanteras årligen genom e-VIS, både som inflöde i systemet och utflöde. Vi ser nu att vissa dagar att vi når nivåer kring en miljon transaktioner och det är i linje med den uppskattning vi gjorde innan införandet att vi skulle nå vid full drift, säger Kristina von Sydow.

Text: Fredrik Mårtensson

Liknande poster

Lif lanserar handlingsplan för att säkerställa tillgänglighet till läkemedel

En ökad användarupplevelse på Fass

Läkemedelsbranschen uppvisar starka siffror trots svensk lågkonjunktur

Prenumerera