”Digitalisering – en möjliggörare för patienter”

Magnus Lejelöv har snart arbetat på Lif i ett år och ansvarar för regional dialog och digitalisering. I denna krönika ger han sin syn på hur digitaliseringen kan bidra till bättre läkemedelsutveckling, hur den kan effektivisera och person- centrera vården samt hur den kan öka patientsäkerheten.

När man spanar mot horisonten efter vad som kommer att hända inom svensk och global hälso- och sjukvård kan man antingen slänga sig med ord som riskerar att bli uttjatade: artificiell intelligens, dataanalys, hälsodata, tjänstefiering, Big data – listan kan göras relativt lång, eller så kan man fokusera på alla omöjligheter: lagar, hinder, hot, rädslor. Sanningen ligger som oftast däremellan. Att vi måste använda vår etiska kompass, anpassa oss till givna spelregler och hitta de konkreta möjligheterna som digitalisering ger oss. Jag tänkte fokusera på några exempel som jag tror skulle kunna utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Förståelse för att förändra kulturen
Digitalisering i sig självt är ju relativt ointressant för hälsooch sjukvården. Den är förvisso spännande men inte om man inte implementerar den och ser nyttan av den. Om man däremot ser digitalisering som en möjlighet att genomföra något man verkligen vill och har en förståelse och respekt för den kulturförändring det hela kräver kan vi flytta berg. Detta kräver att man tar utbildning, problembeskrivning och kunskapsförmedling på allvar oavsett om man är en privat organisation eller en offentlig aktör.

Var står Lif i digitaliseringsfrågan?
Lif företräder en bransch med mycket kunskap, hög innovationshöjd och ett stort patientfokus. Alla dessa delar harvarit viktiga och kommer att vara viktiga framöver men visom bransch ser att vi i en digital tidsålder kommer:
• Att fortsätta att arbeta med kunskap men med större mängder och snabbare – exempelvis genom beslutsstöd för hälso- och sjukvården och patienter.
• Att fortsätta med en hög innovationshöjd men inte alltid kopplat enbart till en läkemedelssubstans. Idag finns läkemedel med till exempel smarta digitala inhalatorer som hjälper såväl patienten som vården och där den digitala komponenten förbättrar användandet och förståelsen för användningen.
• Att se dagens och än mer morgondagens patienter som en nyckel till en bra behandling genom de digitala verktyg de besitter såväl som medborgare som patienter.
• Effektiva digitala system i hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter att förbättra kliniska resultat, främja forskning och läkemedelsutveckling.

Läs hela artikeln