Data är den nya oljan

Data är den nya oljan i bemärkelsen världens mest värdefulla tillgång. Data och analys har varit på tapeten sedan början av 2000-talet och frågan är om man kommer att kunna konkurrera i framtiden utan att nyttiggöra affärskritiska data? Läs mer i denna artikel av Jesper Olsson och Mats Olsson.

En viktig del av digitaliseringens effekter är dess påverkan på marknadsföringslandskapet. Tidigare hade den som ägde en produkt eller tjänst ofta en egen kanal och egna relationer till sina kunder/ medborgare. I dag är det ett ”slag om plattformarna” framför allt drivet av den digitala utvecklingen. Det senaste decenniets nykomlingar såsom Google, FaceBook etcetera har tagit en stadig bit av data- och annonskakan tack vare deras starka grepp om människors digitala vanor och beteenden. Det gör att många produkt- och tjänsteägare står inför strategiska vägval. Om de inte klarar av att själva skapa en plattform där de ”äger” kundrelationen fullt ut handlar det om att antingen försöka bli en fullsortimentsleverantör eller att hitta en tydlig nisch, ofta i samverkan med andra aktörer för att skapa en sömlös helhet för kunden. I och med detta är marknaden för de flesta företag i snabb förändring. I den nya verkligheten är inget sig likt. Diskontinuerliga skiften överrumplar bransch efter bransch: elektriska drivlinor i fordon, avreglering av finanssektorn, solenergiproducenter i var och varannan villa. Samtidigt dyker konkurrenter upp från helt oväntade håll: AirBnB, Uber, Klarna med mera. En övervägande del av företagscheferna i olika branscher förutspår att deras nuvarande affärsmodeller kommer att vara föråldrade inom fem år. Även inom hälso- och sjukvården pågår en stor och snabb omställning – vården flyttar hem, digitalisering och nya principer för medskapande katalyserar nya affärsmodeller. Det är tydligt att samhället i sin helhet befinner sig mitt i en brytningstid.

Läs hela artikeln