Dag Larsson prisas för bidrag till Life Science-sektorns utveckling

Dag Larsson har fått Sweden BIOs utmärkelse ”Thought Leader”, en av kategorierna inom ”Awards for outstanding life science contributions”. (Grattis Dag önskar redaktionen)

Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif, är en av de fyra som prisas i Sweden BIOs nya utmärkelse ”Awards for outstanding life science contributions. Han mottar utmärkelsen i kategorin ”Thought Leader”, ett pris som delas ut till den som ”… pinpointing global and local trends, changes or needs within the life science sector and stimulating us in our joint understanding and reflection around where we are heading. This prize is awarded to someone driving the discourse of our sector forward, allowing for an open climate of debate and opinions, with factfulness and clear voicing.”

Dag Larsson

Dag Larsson tycker att det är särskilt glädjande att få uppskattning i en så viktig kategori.
– Utmärkelsen lyfter fram det aldrig sinande behovet av att brygga samman olika delar av den sektor vi verkar inom. Att förklara vad som händer i den dynamiska Life Science branschen och vad det innebär för utvecklingen av hälso- och sjukvården blir allt viktigare för vi ska kunna fatta de beslut som behövs för att patienterna ska få så bra vård som möjligt.

Juryns nominering:
”Dag Larsson, senior policy manager at Lif, is an expert ambassador with an interest in the broad life science area, from science to business and onwards to the influence of political decisions. With curiosity and an open mind, he looks for facts and trends and presents them in a way that stimulates others to think about new solutions and opportunities, reflect or become curious to learn more”, says jury member Janet Hoogstraate, Chair Management Board, Valneva Sweden.

Bakgrund
SwedenBIO har inrättat fyra nya utmärkelser för att lyfta fram individer och organisationer som genom enastående insatser bidrar till att flytta fram positionerna för Life Science. De fyra utmärkelserna uppmärksammar och erkänner olika aspekter av det som kännetecknar en dynamisk och djärv life science -sektor – Sharing is caring; Top Talent Creator; Life Science Industry Laureate och Thought Leader.

Läs mer om samtliga pristagare:
https://swedenbio.se/four-prom…