Baxalta – En nykomling med lång erfarenhet

Man brukar säga att det inte går att dansa på två bröllop samtidigt, men avknoppade Baxalta tycks kunna trotsa denna naturlag. Efter en planerad delning från Baxter den 1 juli 2015 står Baxalta på egna ben och kan dansa med ohejdad energi och framtidstro. Samtidigt märks självförtroende i stegen, sprunget av all renommé och kompetens som man har varit med om att bygga upp sedan 1960-talet, som världsledande för innovativa läkemedel inom hematologi och immunologi.
– Det var en lycklig skilsmässa! Vi mår bättre och har bättre framtidstro efter separationen. Avknoppningen har gjort det lättare att fokusera på kärnområdena, säger Björn Berglund, Baxalta Swedens verkställande direktör och tilllika nordenchef för hematologi.
Affärsområdet hematologi står för cirka 640 miljoner kronor av Baxaltas totala omsättning i Norden år 2015, som är cirka 830 miljoner. Storsäljaren Advate är ett läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili A) och har utvecklats kontinuerligt sedan lanseringen 2004. Baxalta tillhandahåller ett CE-märkt medicinskt hjälpmedel i form av en kostnadsfri applikation. Syftet är att förenkla individanpassad dosering av Advate och därigenom optimera samhällsresurserna. Inte minst handlar det om att justera dosen av faktor VIII beroende på patientens farmakokinetik (omsättning av läkemedlet i kroppen) samt livsstil, så att blodkoaguleringen blir mer effektiv. Onekligen har väletablerade läkemedel som Advate förbättrat tillvaron för många patienter i hela världen och varit inkomstbringande för företaget. Vid behandling av hemofili A förekommer i sällsynta fall att kroppen utvecklar antikroppar mot faktor VIII. Då avtar behandlingens effekt och risken för blödningar ökar. För patienter med antikroppar mot faktor VIII finns då en möjlighet att behandlingen sker med ett annat av Baxaltas läkemedel, Feiba.
– Feiba är en så kallad bypassing agent, ett förebyggande läkemedel som kan förhindra blödningar, trots att det i kroppen finns antikroppar mot faktor VIII. Tack vare Feiba kan patienten slippa mycket lidande. Feiba är faktiskt det enda läkemedlet av den här typen som kan användas förebyggande, säger Björn Berglund. Avknoppningen innebär nya och ytterst ambitiösa mål.
– Det globala målet för Baxalta är 20 nya produktlanseringar totalt fram till år 2020, berättar Björn Berglund. Det är ett tufft mål. I klartext innebär det 7–8 hematologiska läkemedel på fem år, däribland ett läkemedel vid von Willebrands sjukdom. Sannerligen en rivstart!

Läs hela artikeln som PDF