Almedalsnestor vill se mer utmaning och mindre konsensus i vårddebatten

Almedalsnestor vill se mer utmaning och mindre konsensus i vårddebatten
– Almedalsveckan är en fantastisk institution som skulle kunna bli ännu bättre. Här finns alla förutsättningar för meningsfulla möten, men vi tenderar att priori tera trivsel och konsensus framför skarpa diskussioner som verkligen kan göra skillnad, säger Roger Henriksson, mångårig Almedalsbesökare som medverkat i otaliga paneler under åren.

Efter att ha rapporterat på ett närmast refererande vis om Almedalen under flera år har Pharma Industry beslutat att ta fasta på det vi, handen på hjärtat, insåg redan från början: Almedalsveckan hinner bli smärtsamt inaktuell under de veckor som hinner passera innan vi är tillbaka med höstterminens första nummer. Därmed inte sagt att Almedalsveckan är ointressant för vår läsekrets och därför borde lämnas därhän – ingalunda. Istället prövar vi i år en ny variant där vi speglar sagda vecka genom en profil i vård- och medicinsverige, Roger Henriksson. Utöver sin roll som en av landets mest uppburna cancerexperter med erfarenhet från såväl vård, akademi som industri är han en sann nestor i Almedalssammanhang. Vi kan direkt konstatera att Almedalsveckan 2016 slog alla möjliga rekord. Igen. Beroende på var man väljer att hämta sin information kan man antingen få fram att antalet unika besökare var 40 000, vilket i så fall skulle vara det högsta antalet någonsin, eller att antalet besökare förvisso ökade jämfört med 2015 men ändå var över
8 000 lägre än valåret 2014. (Lustigt nog kommer båda uppgifterna från Region Gotland.) Mycket folk var det under alla omständigheter.

Läs hela artikeln som PDF