Vad innebär hållbar utveckling och Agenda 2030 för läkemedelssektorn?

Eftersom målet med hållbar utveckling är att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkningen, med minimal miljö- och klimatpåverkan, så är det egentligen ganska självklart att näringslivet har en mycket viktig uppgift att fylla.

Ni har säkert alla sett en rund, mångfärgad liten pin på kavajslagen hos såväl offentliga företrädare som hos många näringslivspersoner och allmänheten. Och vad är det då den symboliserar? Det är de så kallade 17 globala hållbarhetsmålen som tillsammans utgör Agenda 2030. Den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den 25 september 2015 – på min 50-års dag, ingen dålig födelsedagspresent alls. Det gläder mig mycket att fler och fler aktörer även inom vår egen sektor lägger ökad kraft på att säkerställa att de relevanta målen i Agenda 2030 integreras i verksamheterna fullt ut. Jag har i flera sammanhang nämnt det samtal som den nationella life science-samordnaren Jenni Norborg hade med Lifs kansli i början av 2020 då hon tydligt bad om läkemedelsbranschens inspel på vilka av de globala hållbarhetsmålen som är relevanta för life science-strategin, och hur de kan införlivas i mål, planer och aktiviteter. Om jag tänker tillbaka på min egen erfarenhet från dryga 25 års hållbarhetsarbete inom läkemedelsbranschen är det tydligt att detta har gått från ett stort miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. I dag är hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrategin.

Läs hela artikeln