Läkemedel är i dag är en av våra främsta basnäringar, men det är inget självspelande piano

Vi ser en fallande konkurrenskraft i Europa där den globala andelen av läkemedelsinvesteringar minskar, och Sveriges attraktionskraft riskerar minska i ett europeiskt perspektiv till följd av krångliga processer och att nya behandlingar inte når hela vägen fram till de patienter som behöver dem.

Branschens budskap till politiska beslutsfattare att de senaste årens fokuserade satsning på Life Science har varit framgångsrik, men när den internationella konkurrensen om Life Science-företagens investeringar hårdnar och länder både globalt och i vår närhet har stora ambitioner måste de satsningarna inte bara fortsätta, utan intensifieras.

Lif efterfrågar nu konkreta åtgärder av regeringen.

Läs debattartikeln i DN 27 december 2022