FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en guide för analys och uppföljning. Del 3 om Webinar

FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en guide för analys och uppföljning. Del 3 om Webinar
När ett begrepp som ”multichannel marketing” blir en allt tydligare del av företagets vardag och påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad digital medvetenhet hos de anställda. I den här artikelserien går konsulten och digitala strategen Fredrik Holmboe igenom de vanligaste strategierna inom multichannel marketing och hur de kan användas samt följas upp genom definierade KPI:er (Key Performance Indicators) för att öka företagets digitala konkurrenskraft på marknaden.

Efter att i två tidigare artiklar i den här serien berört de digitala motorerna e-post och hemsidor som två kanaler inom flerkanalsmarknadsföring (multichannel marketing), flyttas nu fokus över till mer direkta kanaler som erbjuder en närmare och mer personlig interaktion med kunden. I den här artikeln tittar vi närmare på Webinarer och i nästa nummer av Pharma Industry hamnar fokus på eRep/eMSLmöten med kund. När enskilda individers uppmärksamhet börjar bli en bristvara och varje marknadsförare strider för att i olika sammanhang fånga just din,
uppstår det som börjat kallas en uppmärksamhetsekonomi. Uppmärksamhet blir en begränsande resurs – varje människa har bara en viss mängd – och information finns i överflöd och direkt tillgängligt. För företag är uppmärksamhet hårdvaluta och alla vi som arbetar med marknadsföring brinner för att fånga den. Det företag som har fångat en individs uppmärksamhet en stund har vunnit ett litet slag. Det företag som lyckas behålla denna uppmärksamheten i flera steg under en längre tid har vunnit ett större. Och… det företag som kommer närmast sina kunder vinner. Men vi kommer bara nära om individen gör ett val. För varje sekund kunden tillbringar med ditt företag är en sekund då kunden väljer bort alla andra möjliga stimuli, konkurrerande företag, vänner, familj, TV-serier osv. Och för att hamna där behöver vi alltid erbjuda ett för kunden kvalitativt värde i rätt format vid rätt tidpunkt. Marknadsförare arbetar med att placera företagets erbjudande top-of-mind och det är en utmaning och ett hantverk om något. Speciellt i dag när ”bredsidekampanjer” som går ut vitt och brett fungerar allt sämre. Alla hantverkare vet att för att kunna utföra ett jobb väl, krävs rätt verktyg och detta gäller inte bara snickare och rörmokare utan även dagens moderne marknadsförare.

Läs hela artikeln som PDF