Vrålstark framtidstro i life science branschen – men vart växer bolagen?

En färsk studie från SwedenBIO visar att life science-branschen i Sverige går som tåget. För exakt ett år sedan gjorde SwedenBIO en omfattande analys av läget i branschen[1] och såg då en anmärkningsvärd styrka bland framförallt de många mindre bolagen. I den aktuella uppföljningen av samma bolag framkommer att läget förbättrats ytterligare.

Undersökningen, som riktar sig till svenska bolag inom läkemedelsutveckling, visar att hela 80% av bolagen planerar att expandera genom att rekrytera fler medarbetare/konsulter det närmaste året. Jämfört med läget för ett år sedan har framtidstron ökat, 62% av bolagen har en mer positiv syn på sina framtidsutsikter nu än vad de hade innan covid slog till och blott 8% anger att den försämrats.

För att förstå vilket styrkebesked detta är behöver vi stanna till vid de effekter som pandemin trots allt haft på life science-branschen. Den har ingalunda varit förskonad. Tvärtom var kapitalresning inledningsvis ett problem, kliniska prövningar har försenats, och många bolag har upplevt leveransproblem och andra störningar. Samtidigt har branschens bolag gått all in på att hjälpa samhället, allt från att låna ut personal till att koka handsprit och i många fall ställa om sin verksamhet till att kunna bidra i vaccinracet.

– Parallellt med detta har alltså läget i branschen förstärkts. Det säger något om med vilken verkningsgrad svensk life science levererar, säger Helena Strigård vd SwedenBIO.

Det bolagen nu signalerar som bekymmersamt handlar om växtvärk. Branschens framfart hålls tillbaka av två sorters hinder. Dels handlar det om hur vi kan vi få kompetens på internationell toppnivå att verka i Sverige. Det krävs en talangstrategi för kompetensförsörjningen, hela vägen från utbildningssystemet till hur vi kan säkra relevant kompetens i bolagens styrelser.

– När vi tittar närmre på de bolag som det går bra för så kan vi konstatera att alla köper FoU-tjänster utomlands, att hälften har internationella styrelseledamöter och att en tredjedel rekryterat personal från utlandet.

– Den internationella uppkopplingen är prioriterad att fortsatt stärka och SwedenBIO satsar i år stort på både Nordic Life Science Days och det nya Nordic Life Science Invest. Samtidigt behöver vi titta på hur vi klarar av kvalitetskraven med våra egna kompetensförsörjningskanaler, säger Helena Strigård.

Det andra som lyfts fram som hämmande för fortsatt tillväxt i Sverige handlar om systemfaktorer. Många bäckar små av regelmässigt krångel, som sammantaget sänker Sveriges attraktionskraft för att växa vidare just här.

– Vi har orimligt mycket byråkratiska hinder som gör att vi inte kan nyttja olika resurser fullt ut, säger Helena Strigård. Den här listan av relativt enkelt undanröjda hinder är väldigt lång och sammantaget blir det ett stort problem.

Det handlar om regelverk kring biobanker och hälsodata, ersättningssystem för nya läkemedel, höjda avgifter för kliniska prövningar, att forskningsinfrastrukturer fortfarande gör skillnad på projektansökningar från akademi eller företag och mycket, mycket mer.

– Vi kan konstatera att för bolagen går det på det stora hela utmärkt. Intresset från internationella investerare för svenska life science-företag är rekordhögt. Frågan är hur det går för Sveriges attraktionskraft att behålla dem, avslutar Strigård.

För mer information kontakta Helena Strigård VD SwedenBIO på [email protected] eller +46 (0) 73 640 28 05

[1] The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2020 (SwedenBIO).