Unik kartläggning av svensk läkemedelsutveckling släpps

Den 8 mars 2023 lanserar SwedenBIO rapporten The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023, som kartlägger de läkemedelsprojekt som finns under utveckling hos svenska läkemedelsbolag.  

Cover of The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023. Illustration: Greatland.

På en världsmarknad där pandemin följt av kriget i Ukraina skakat den globala ekonomin visar både rapporten och svensk exportstatistik att life science-industrin står sig stark.  

Exempelvis uppgick exporten av läkemedel år 2022 till 139,4 miljarder kronor, en ökning motsvarande 39% jämfört med 2021, enligt Statistiska Centralbyrån. Av pipelinerapporten framgår också att antalet läkemedelsprojekt under utveckling ökar, och även att bolagen planerar att fortsätta utöka sin personalstyrka det närmaste året.   

Rapporten produceras vart tredje år och är den enda av sitt slag i Sverige. Årets upplaga kartlägger 506 projekt från 159 läkemedelsbolag med huvudkontor i Sverige. Rapporten ger en både detaljerad och övergripande bild av den svenska läkemedelsutvecklingen och läkemedelsbolagen som bedriver forskning och utveckling. Rapportens appendix innehåller information om projekten och i vilken fas de befinner sig.  

”Pipelinerapporten ger en ögonblicksbild om svensk läkemedelsutveckling just nu, men sätter det också i perspektiv bakåt i tiden samt i internationell jämförelse. Detta gör att rapportens data är relevant för alla som vill använda fakta för att fatta bättre beslut”, säger Dr Maja Neiman, SwedenBIO:s science relations manager som lett datainsamlingen och produktionen av rapporten.   

Rapportens datauppslag kompletteras med redaktionella artiklar och kolumner som rör teman som är högrelevanta för life science-ekosystemet.

I rapporten framgår bland annat att: 

  • Onkologi (32%) och neurologi (16%) hör till de mest vanliga områdena bland läkemedelsprojekten i rapporten.  
  • Flest projekt rör små molekyler (59%), men biomolekyler står starkt (28%) och andelen cell- och genterapier (ATMP) (12%) har ökat sedan tidigare år. 
  • En stor andel av bolagen (79%) ser det ekonomiska läget som den största utmaningen i närtid, men samtidigt planerar en majoritet av bolagen (64%) att rekrytera mer personal det kommande året.  
  • 71% av bolagen i rapporten är mikrobolag med 0-9 anställda och 22% är småbolag med 10-49 anställda. 56% av alla bolag i kartläggningen har knoppat av från akademin eller sjukvården. 
  • 75% av personalen i bolagen jobbar med forskning och utveckling. 
  • Hälften av läkemedelsbolagen har sitt huvudkontor i Stockholm–Uppsala regionen (50%), följt av Malmö–Lund regionen (29%), Göteborg (15%) och Umeå (6%). 

”Rapporten har ett snävt fokus på just läkemedel samt forskning och utveckling inom bolag, men den målar ändå upp en bredare bild av hur life science-ekosystemet i Sverige ser ut. Vi ser en industri som består av många små bolag med stark förankring i akademisk forskning, och med stort behov av kringstrukturer som berikar värdekedjan, exempelvis servicebolag, infrastrukturer och samarbetsprojekt”, säger Dr Maja Neiman. 

Rapportlansering den 8 mars

Den 8 mars 2023 lanseras rapporten. The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023 finns då att ladda ned på: www.swedenbio.se/reports