Vässa ditt ledarskap

Vässa ditt ledarskap
Att känna igen kroppens naturliga reaktioner på förändringar kan göra dig till en bättre ledare. Det menar Thomas Lundqvist, författare och ledarskapsexpert, som i en ny bok vill få oss att reflektera mer över hur vi bemöter omgivningens reaktioner i olika situationer och som kan få varje ledare att vässa sitt ledarskap.

Ledarskap är svårt. Det är dock avgörande om ledarskapet leder till medarbetare eller motarbetare i organisationen. Det vanligaste misstaget som ledare gör, oavsett på vilken nivå de befinner sig i organisationen, är att tro att det går att förändra individen enbart genom belöning eller bestraffning. Det tror inte jag. Jag tror att det handlar om att skapa en förmåga att kunna utvecklas. Har en person förmågan att utvecklas blir det lättare och troligare att utvecklingen kan genomföras och bibehållas. Om personen inte har förmågan att förändras skapas annars tre naturliga motstånd och reaktioner som inom den vetenskapliga forskningen kallas för kamp-, flykt- och frysbeteende (fight-, flight- och freezemode). Dessa är i huvudsak reaktioner från vårt autonoma nervsystem som reflexmässigt aktiveras vid upplevda hot. Reaktionerna är överlevnadsreaktioner men kan ibland triggas vid andra tillfällen utan att man själv förstår varför. Hjärnan, framför allt hos en redan stressad person, är i ständig beredskap för det okända, allt för att skydda oss från hotfulla situationer. Hjärnan söker också av allt i vår omgivning som tyder på avvikelser från det normala. Denna reaktion gör oss försiktigare vilket förstärker hjärnans beredskap och gör oss än känsligare för förändringar i omgivningen. Detta gör att även en mycket liten förändring på arbetsplatsen kan skapa en kraftig försvarsreaktion. Observera att detta inte behöver handla om en verklig fara, det räcker med att man blir rädd. Systemet drar igång direkt, vidgar pupillen och personen får något ”svart i blicken”. Den vidgade pupillen gör att personen ser bättre och är beredd på allt. Parallellt med detta frisätts adrenalin som gör att hjärtat ökar sin frekvens och gör personen redo för ”strid”. Dessa tre reaktioner handlar om att undvika eller försvara sig för att undkomma den upplevda rädslan. Psykisk ohälsa börjar nästan alltid med någon av dessa tre reaktioner, var för sig eller i olika kombinationer i olika inbördes ordning.

Läs hela artikeln som PDF