Välfärdssystem och liv i omvandling

Välfärdssystem och liv i omvandling

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar i framtiden. Med hjälp av historien kan man förstå de långsiktiga förändringarna och möjligen förutse utvecklingen i framtiden. Mats Olsson, framtidsstrateg, tar oss med på en intressant resa tillbaka och framåt. Detta är den första i en serie artiklar om den framtida hälso och sjukvården.

Vi lever i allmänhet ett allt längre liv tack vare det väl utvecklade samhälle vi lever i. Det stora flertalet har en ekonomi som räcker till för ett gott liv. Våra värderingar har med åren blivit allt mer sekulära och individualistiska. Vi har vant oss vid att samhället tar hand om både det ena och det andra när exempelvis hälsomässiga problem resulterar i ett tillfälligt eller permanent stopp i självförverkliganderesan. Ett resultat av detta är att kravställaren i form av patient och omsorgstagare genom generations- och värderingskiften blivit allt tuffare för utföraren att hantera. Med den informationsteknologi vi numera har vid våra fingertoppar finns det alltid en möjlighet att snabbt ta fram fakta och referenspunkter kring den aktuella insatsen. Samtidigt finns en utveckling som pekar på alltmer ojämlik hälsa. Det kan exempelvis handla om att inte offra grupper på digitaliseringens altare och att usla pensioner väntar invandrade. Efter hand blir de gemensamma resurserna alltmer ansträngda och förhoppningar finns nu från samhället att en väl utvecklad gör-det-själv-hälsa ska bidra till att reducera trycket på välfärdssystemet. Med utvecklingen av nära vård, smartare hjälpmedel i form av både konsument- och välfärdsteknologi, och alltmer personcentrerade insatser ska livet ändå kunna levas under anständiga former.

Läs hela artikeln som PDF