PI 22 – over and out: En resumé över 22 händelserika år på den svenska vård och läkemedelsmarknaden.

PI 22 – over and out: En resumé över 22 händelserika år på den svenska vård och läkemedelsmarknaden.

Pharma Industry har utkommit sedan 1998 och tog tidigt rollen som läkemedelsindustrins branschtidning. I en sådan kan man som läsare förvänta sig att finna viktiga artiklar om branschutvecklingen, och frågan är hur det blev. Mycket har hänt under dessa 22 år på den svenska vård- och läkemedelsmarknaden. Det gäller även mediabranschen som också genomgått en stor förändring under samma tidsperiod. Och det har givetvis påverkat förutsättningarna för en tidning som PI. I denna artikel av Mats Olsson finns längs tidsaxeln ett urval av de artiklar som publicerats. En tidsresa som visar på betydelsen av framtidsspaning och den löpande omvärldsbevakningen.

Inför artikelresumén gjordes en återblick i rapporten Morgondagens läkemedelsmarknad som 1997 publicerades i ett samarbete mellan Kairos Future och Läkemedelsstatistik AB (ett bolag då ägt av Läkemedelsindustriföreningen). I den omvärlds- och
scenarioanalysen beskrevs bland annat följande sannolika skeenden under 10-årsperioden 1998–2007:
• Avreglering/omreglering av Apoteksbolagets distributionsmonopol.
• Ökad kostnadspress med alltmer fokus på hälsoekonomi.
• ”Automatisering” av vården där det går att låta maskiner och apparater att ta över uppgifter.
• Starkare och mer inflytelserika patient- och anhörigorganisationer.
• En mångfald av informationskanaler som ger informationskritiska vårdoch hälsokonsumenter, med eller utan tillgång till smarta agenter, alltmer inflytande i de hälso- och vårdval som ska göras.

Så långt beträffande denna 23 år gamla framtidsrapport. Eftersom vi nu pratar om en utvecklingsintensiv tidsperiod publicerades Morgondagens läkemedelsmarknad i nya versioner april 2001, maj 2002 och mars 2005. Även i dessa har det gjorts en återblick inför framtagningen av resumén. Rapporten från 1997 har dock en bra aktualitet än i dag och flertalet skeenden och trender som formulerades i den fortsätter att påverka branschen. Det är den rapporten som i denna resumé fått utgöra en form av referenslinje för de artiklar som valts ut och som på ett eller annat sätt kan ha guidat PI-läsarna under åren.

De första pionjäråren
Tillbaka till 22 års utgåvor av Pharma Industry. Redan i första utgåvan av PI, nr 1 1998, finner vi en artikel som hänger ihop med den nämnda rapporten Morgondagens läkemedelsmarknad. Katarina Svensson Kling, Företagsekonomiska institutionen Lund, förklarade
i en femsidig artikel under rubriken ”Business intelligence – vetenskap eller konstart?” vad begreppet står för, och möjligheterna att utbilda sig till den nya professionen omvärldsanalytiker. I samma utgåva fanns också artikeln ”En dag i Marie Landins arbetsliv”. Läsaren får följa Marie, läkemedelskonsulent på Roche, på resor mellan läkarmöten på olika vårdcentraler. Reportaget skildrar mixen av resor mellan olika vårdenheter, hotellövernattningar samt informationsmöten dagtid och arrangemang av kvällsmöten. I berättelsen ingick även ett informationsmöte hos en privatläkare och hans hustru, tillika sjuksköterska, i deras mottagning i läkarvillan. En pikant illustration om vad som kunde förekomma även 1998. Sedan dess har mycket hänt när det gäller säljjobbet. Hur det gick för konsulentjobben och även Marie återkommer vi till längre fram i artikeln.

Läs hela artikeln