Vad händer när vi lyssnar?

Hur lyssnar ni på varandra i er arbetsgrupp? Känner du att de andra lyssnar på dig utan att avbryta, utan att komma med smarta lösningar och utan att döma? Hur lyssnar du på de andra? När vi verkligen lyssnar på varandra skapar vi relationer fulla av tillit vilket leder till ökad kreativitet, hållbara resultat och personer som trivs. I denna artikel av Annika Telléus får du konkreta tips på hur du blir en bättre lyssnare och vilka effekter det ger.

Jag var bjuden på glögg hemma hos min tidigare kollega. Efter att ha hälsat på några bekanta slår jag mig ner i soffan bredvid ett par som jag inte hade träffat tidigare. Det visade sig att mannen var kusin till min kollega. Jag be-rättade att vi varit kollegor men att jag sedan dess startat eget för att föreläsa, hålla kurser och hjälpa människor att bli bättre på att lyssna. Frun konstaterade krasst att hennes man verkligen skulle behöva bli bättre på att lyssna. Maken reagerar inte på hennes kommentar. Jag är inte säker på att han lyssnade. Vi pratar vidare om deras jobb och mannen berättar utförligt om ett projekt han är inblandad i. En stund senare frågar han vad jag jobbar med. Frun himlar med ögonen, vänder sig till mig och säger: ”Har du någon kurs jag kan boka in honom på?”. Har du varit med om någon liknande situation där du upplevt att personen inte har lyssnat på dig eller lagt det du sagt på minnet? Vilka känslor väckte det i dig och vad fick du för uppfattning om den andre personen? Jag tror inte att människor som misslyckas med lyssnandet är oförmögna att lyssna, däremot har de sin uppmärksamhet någon annanstans. Många gånger på sig själva. Ibland kan det vara osäkerhet eller stress som gör att vi pratar utan att lyssna. Vi har alla förmågan att vara goda lyssnare men vissa av oss har en längre väg att gå för att bli riktigt bra på att lyssna. Generellt har vi stort fokus på att nå ut, på att sända, i samhället i dag. I västvärlden hyllar vi de extroverta, de som är duktiga på att förmedla budskap och som når igenom bruset. Däremot pratar vi väldigt lite, eller inte alls, om hur viktigt det är att lyssna eller vad som händer när vi lyssnar. Det är som om vi har glömt bort vilken kraft det ligger i att lyssna. Google satsade under många år enorma forskningsresurser på ”Project Aristotele” för att ta reda på hur man skapar team som trivs, är kreativa och presterar bra. Charles Duhigg var den förste journalist som rapporterade om slutsatserna från projektet. Han redovisade att den faktor som var absolut viktigast för att skapa perfekta team var att gruppmedlemmarna upplevde psykologisk säkerhet i teamet. Det som i sin tur skapade denna säkerhet var två faktorer:• Man turas om att prata och alla får komma till tals• Man visar att man lyssnar på den som pratar Det ligger en otrolig kraft i att lyssna och våra liv blir rikare när vi lyssnar bättre. Personerna som blir lyssnade på påverkas positivt. De som lyssnar påverkas positivt.

Läs hela artikeln