Utredning om hur farmaceutsortiment ska kunna införas

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att utreda hur Sverige ska kunna införa ett så kallat farmaceutsortiment, en kategori av läkemedel som är receptfria men som enbart får säljas efter rådgivning av en farmaceut. En sådan kategori av läkemedel skulle öka tillgängligheten för patienten.

– Apoteken spelar en viktig roll i vårdkedjan och ett farmaceutsortiment kan både öka tillgängligheten för patienterna och avlasta hälso- och sjukvården genom att minska antalet läkarbesök. Den här kategorin av läkemedel finns redan i flera länder och vi vill nu se hur den kan införas i Sverige, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda hur en reglering som innebär att vissa receptfria läkemedel ska kunna säljas enbart efter rådgivning från farmaceut, så kallat farmaceutsortiment, bör utformas. En sådan reglering skulle dels öka tillgängligheten av vissa läkemedel som idag måste föreskrivas av läkare. Dels skulle en sådan reglering öka patientsäkerheten då vissa läkemedel som idag är receptfria skulle kunna tillhöra kategorin.

I uppdraget till Läkemedelsverket ingår att lämna nödvändiga författningsförslag och att analysera konsekvenserna av en sådan reglering, till exempel vilka eventuella effekter förslaget kan få på hälso- och sjukvården.