Tre reformer för fler medicinska framsteg

Rådande kompetensbrist hotar den kunskapsintensiva läkemedelsindustrin. IKEM pekar ut internationell spetskompetens som särskilt avgörande för svensk innovationskraft och presenterar tre reformer för att undanröja hindren för tillväxt.

Jonas Hagelqvist, vd IKEM. Foto: Bengt Säll.

Den växande efterfrågan på framtidens precisionsmediciner är en chans för de svenska läkemedelsklustren att stärka sin position globalt, attrahera nya internationella investeringar och skapa nya arbetstillfällen i Sverige. I en debattartikel i VLT föreslår IKEM – Innovations- och kemiindustrierna tre politiska reformer som skulle stärka industrins konkurrenskraft.

– Innovations- och kemiindustrin är kunskapsintensiv och den alarmerande kompetensbristen äventyrar företagens konkurrenskraft. Internationell kompetens är alldeles avgörande, inte minst för läkemedelsföretagen, och därför måste regeringen nu undanröja hindren för den högspecialiserade arbetskraftsinvandringen, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

3 reformer för svensk innovationskraft

  • Skapa en One stop shop för specialister
    Sverige behöver ett fungerande system för arbetskraftsinvandring av högskole- och forskarutbildade. Migrationsverket bör få i uppdrag att inrätta en samlad kontaktpunkt för specialister i syfte att säkerställa att de och deras familjer får ett snabbt och serviceinriktat bemötande.
  • Reformera expertskatten
    För att underlätta rekryteringen av internationell spetskompetens kan utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller månadslön över en viss nivå beviljas lägre skatt på sina svenska tjänsteinkomster. För att värna Sveriges attraktivitet behöver systemet reformeras. Andelen av lönen som omfattas bör höjas från 25 till 50 procent och giltighetstiden för beslut om skattelättnad förlängas till minst 7 år som sker i Danmark.
  • Främja möjligheter för forskningsintensiva startupbolag
    Små och kunskapsintensiva tillväxtföretag i samverkan med etablerade större företag och akademin är ofta avgörande för att ny teknik och nya affärsmodeller ska utvecklas. För att göra det mer attraktivt att driva startups och för att dessa företag ska kunna konkurrera om den bästa internationella kompetensen behöver systemet för personaloptioner reformeras. Startups behöver också få större tillgång till vanlig labb- och forskningsutrustning samt test- och demonstrationsmiljöer.