IKEM förstärker politikgruppen

Lena Svendsen har tillträtt rollen som ansvarig för forskning och innovation och Caspian Rehbinder rollen som ansvarig för arbetsmarknadspolitik. Lena kommer närmast från Swedish Medtech och Caspian från Timbro.

Innovations- och kemiindustrierna utgör en stor del av svensk industri. IKEM:s medlemsföretag finns tidigt i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga för den övriga industrin.

Lena Svendsen, ansvarig för forskning och innovation, och Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik.

I syfte att ytterligare stärka IKEM:s påverkansarbete har Lena Svendsen och Caspian Rehbinder rekryterats.

– Sverige behöver en innovativ och konkurrenskraftig industri och IKEM arbetar för att stärka företagens förutsättningar gentemot politiken. Lena Svendsen och Caspian Rehbinder har sakkunskaper som vässar IKEM:s påverkansarbete ytterligare och jag är oerhört glad att välkomna dem till gruppen, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

Lena Svendsen har lång erfarenhet från regeringskansli och innovationsmyndigheter. Hon kommer närmast från Swedish Medtech och sitter bland annat redan i Industrirådets grupp för forskning och innovation. Caspian Rehbinder kommer närmast från Timbro där han framför allt har arbetat med arbetsmarknadspolitik.

Politikgruppen arbetar bland annat för en förbättrad elförsörjning, snabbare tillståndsprocesser, tillgång till rätt kompetens och ökade investeringar i industrin. Gruppen består nu av 12 sakkunniga. Ytterligare tre roller ska tillsättas: ansvarig för plast, energi och miljö.