Team branding

Många företag deklarerar stolt att de alltid sätter kunderna först, men i den nya tidens företagskulturer behöver strålkastarljuset i allt högre grad riktas mot med arbetarna. Hur skapar man dream teams, som gör företaget mer konkurrenskraftigt?  Pia Lanneberg skriver i denna att det handlar om att bygga upp och stärka teamets varumärke.

När du tänker på Ikea, vad tänker du då? Eller på Apple, H&M eller Google? Det troliga är att du tänker ungefär samma sak som många andra. Det är förstås så att vi kan ha olika erfarenheter och uppfattning om ett varumärke, men det finns oftast en hög grad av konsekvens mellan olika människors upplevelser. Det är de gemensamma intrycken som representerar det varumärke som företagets lyckats skapa. Stora summor pengar investeras för att bilden av hur man som företag vill att varumärket
ska uppfattas, också stämmer överens med det som andra ser och upplever. Ett intakt förtroendekapital är oerhört viktigt för ett varumärke. Det är samma sak med ett team. Teamets varumärke är summan av andras upplevelser av teamet. Oavsett om du har tänkt på det eller inte har ert team, precis som företag och personer, ett unikt varumärke. Folk tänker och tycker saker om er och det i sin tur påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Allt ni gör och allt ni säger stärker eller försvagar er ställning. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Bestäm er för hur ni vill uppfattas. Som en bra-att-hafunktion eller som en viktig del av affären?

Läs hela artikeln