Första vetenskapliga konferensen om innebandy

Den 9:e februari arrangeras för första gången konferensen Floorball Science Summit. Deltagarna på konferensen får ta del av kunskap från flera praktiknära forskningsprojekt, föreläsningar och nya resultat från forskningsprojekt. Konferensen arrangeras tillsammans med Svenska Innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum (IKC) och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Den 9:e februari arrangeras för första gången konferensen Floorball Science Summit i Umeå, med deltagare från hela landet. Foto: Svenska Innebandyförbundet.

Foto: Svenska Innebandyförbundet.

– Floorball Science Summit kommer att locka deltagare från hela Sverige och besökarna kommer att få ta del av intressanta föreläsningar om allt från skador och skadeprevention till fysisk prestation och ledarskap, säger Stefan Hildingsson, fritidsdirektör i Umeå kommun och ledamot i Innebandyns kompetenscentrum (IKC):s styrgrupp som är medarrangör.

En av forskarna som kommer att presentera under dagen är Per Göran ”PG” Fahlström, universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Linneuniversitet, som kommer att berätta om innebandygymnasier som miljö och lärarnas roll.

Läs hela nyheten