Svenska Läkaresällskapet rekryterar ny kanslichef

Anders Bengtsson blir ny kanslichef på Svenska Läkaresällskapet (SLS). Han kommer närmast från Socialstyrelsen där han är enhetschef på analysavdelningen. Med en bakgrund som statsvetare har Anders tidigare arbetat på bland annat Sveriges läkarförbund som utredare, avdelningschef och utvecklingsdirektör. Förutom en stor kännedom om läkarprofessionens frågor har Anders goda erfarenheter av ledarskap, både inom föreningsverksamhet och myndighet.

Anders Bengtsson tillträder som ny kanslichef på Svenska Läkaresällskapet den 6 mars 2023.

– Vi välkomnar Anders Bengtsson som kommer att fortsätta det viktiga och framgångsrika arbetet med SLS medlemsreform, stärka samverkan med SLS föreningar och öka synligheten i debatten. Med en lång erfarenhet i frågor som rör svensk hälso- och sjukvård, kommer Anders att bidra till utvecklingen av Läkaresällskapet och har de egenskaper och kompetenser som krävs för att leda SLS kansli och verksamhet in i framtiden, säger Tobias Alfvén ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

I sin nuvarande roll på Socialstyrelsen är Anders chef för en enhet som jobbar med bland annat utvärdering kopplat till nationella riktlinjer samt av reformen God och nära vård, e-hälsa och regionernas arbete med civilt försvar.

– Jag ser verkligen framemot uppdraget att leda kansliet och att få arbeta med läkarprofessionen igen, nu ur ett vetenskapligt perspektiv med ett tydligt patientfokus. Flera av områdena som Läkaresällskapet arbetar med har jag erfarenhet av sedan tidigare och jag ser det som väldigt viktigt att professionen kan vara med och påverka i dessa. Läkaresällskapet fyller en viktig roll och har under de senaste åren klivit fram och blivit en mer synlig och viktig aktör i hälso- och sjukvårdens utveckling. Det arbetet ska jag driva vidare tillsammans med SLS nämnd och föreningar, säger Anders Bengtsson.

Anders Bengtsson tillträder sin nya tjänst den 6 mars 2023. Han efterträder Per Johansson som gått vidare till nytt uppdrag.