Compass

Compass – Rekrytering & Interimskonsulter i Norden

Sedan 1982 har Compass byggt upp kompetens inom Life Science. Vi är idag stolta att räknas bland de främsta rekryterings- och interimsföretagen i sektorn.

Våra ~25 medarbetare från Life Science-teamet i Norden hjälper er gärna att tillsätta ledare och specialister inom läkemedel, medicinteknik, biotech och diagnostik. Vi tillsätter talanger till: ledningsgruppen, sälj- och marknadsroller, FoU, tillverkning, kvalitetssäkring, logistik & supply samt medicinska- och regulatoriska roller.

Våra rekryteringskonsulter har flera års erfarenhet som linjechefer inom Life Science. Vi är därmed väl förtrogna med regelverken och förstår komplexitet på marknaden. Och framför allt, hur hittar man rätt talanger som kan göra skillnad i just er organisation.

Medhouse

Konsultföretag inom Life science
Medhouse är ett nordiskt konsultföretag specialiserat inom Life Science.

Medhouse erbjuder konsulter och rekrytering inom följande områden:
▪Sälj & Marknad
▪ Medicinska & regulatoriska tjänster
▪ Medicinteknik

På Medhouse delar alla ett genuint intresse för utvecklingen inom Life science. Genom åren har vi samlat på oss erfarenhet och detta har gett oss förståelse för våra kunders behov.

Vi arbetar med kvalitetssäkrade metoder/processer och har ett stort väletablerat nätverk inom Life Science som hjälper oss att hitta rätt person för er. Medhouse har rätt konsult för rätt uppdrag.

Om du enkelt och effektivt behöver förstärka ditt team under en period kan du anlita en eller flera konsulter från Medhouse. Vår långa erfarenhet tillsammans med vår lyhördhet för era önskningar gör att vi finner rätt resurs för den position ni behöver fylla.

Vår personal är vår stolthet och att jobba som Medhousekonsult är något alldeles extra. Vi anställer våra konsulter, vilket gör oss lite unika, och därför är det viktigt för oss att kunna handplocka ytterst kompetenta medarbetare till vårt stora team. Vi månar om deras trygghet och gör det enkelt för våra uppdragsgivare att anlita oss. Vi tror på långvariga samarbeten där människor trivs och utvecklas.

Hör gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda!

Kontaktpersoner/e-post:
Åsa Rune, BUM Sälj & marknad, [email protected]
Cilla Gylfe, BUM Medicinska & regulatoriska tjänster, [email protected]
Johan Thalén, BUM Medicinteknik, [email protected]
Anna Maria Lindqvist, Rekryterings- och HR-specialist [email protected]
Tomas Ludvigsson, Nordiskt ansvarig, [email protected]
Per Öberg, VD, [email protected]

Scandinavian Development Services

Produkter/tjänster:

Läkemedelsutveckling

Regulatorisk strategisk rådgivning för läkemedelsprojekt i alla faser, från tidig preklinisk fas till sen klinisk fas. CMC-experter som kan ge vägledning runt farmaceutisk utveckling av läkemedel för tidig fas och senare uppskalning. Toxikologisk expertis för planering av prekliniska program och studier. Kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, design av kliniska studier med fokus på regulatoriska krav.

Medicintekniska produkter
Regulatorisk rådgivning och utformning av regulatorisk dokumentation, tex klassificering av medicinteknisk produkt, regulatorisk plan och tekniska filer. Utveckling, införande och utvärdering av kvalitetsledningssystem och dess processer och rutiner. Produktutvecklings-experter i riskhantering och användbarhet, design- och utvecklingsprocesser från idé till patient. Biologisk och kemisk utvärdering av experter inom biokompabilitet och toxikologi. Klinisk utvärdering och planering av post-market surveillance (PMS) aktiviteter.

Projektledning
Projektledning av såväl tidiga projekt som projekt i klinisk fas. Agera som sponsorns koordinerande person och ”sponsor oversight” under pågående studie för att säkra att studien utförs enligt gällande kvalitetskrav och inom kostnads- och tidsbudget. Vara behjälplig vid upphandling av tjänster från underleverantörer och CRO. Utforma RFP (Request For Proposal) och bistå vid utvärdering av offerter Inläggning av avslutade studier i EudraCT.

Medicinsk statistik
Design, planering, analys och rapportering av kliniska studier. Forskningsbistånd i projekt som kräver kompetens inom medicinsk statistik. Programmering i SAS, R och STATA. Avancerade studiedesigner som adaptiv design, studier med interimsanalyser och simulering.

Kunder & områden:
SDS är ett konsultbolag med inriktning mot utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter samt medicinsk statistik. Vi erbjuder ett helhetskoncept där ni som kund kan välja de tjänster ni har behov av för att komplettera den kompetens och kapacitet ni har internt. Vi kan också ta helhetsansvar för ett avgränsat projekt där vi tar ansvar för operativa delar utifrån er interna strategi.

Våra kunder är mindre och mellanstora läkemedelsbolag och medicintekniska bolag företrädesvis från Sverige och övriga Norden. Vi arbetar också som forskare i ett stort antal projekt med akademisk anknytning och som statistiska experter i myndighetsprojekt.

Våra medarbetare är högt kvalificerade med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete från både större och mindre läkemedelsbolag, medicintekniska bolag och arbete vid läkemedelsmyndigheter. Några anställda har erfarenhet från arbete hos CROs (Clinical Research Organisation) och drygt hälften av våra medarbetare är disputerade. SDS har den regulatoriska och vetenskapliga expertis som behövs för att säkerställa att er produkt blir redo att möta granskare, användare och patienter.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder till den mest effektiva vägen i produktutveckling – att göra rätt från början.

Antal anställda:
20+

Hays

Affärsidé:

Vi är en av Nordens ledande rekryteringsspecialister inom Life Sciences. Vi rekryterar specialister på alla nivåer och har erfarenhet av de flesta områden inom branschen. Vår position har uppnåtts genom nära samarbete och kunskapsutbyte med ledande företag inom Life Sciences, både i Sverige och runt om i världen.

Samarbetet har skänkt oss grundläggande förståelse för de krav som ställs på företag som är framgångsrika och ledande på en marknad där brist på kvalificerade medarbetare råder. Konkurrensen om kompetensen hårdnar, vilket innebär att rekryteringsprocessen måste professionaliseras och kvalitetssäkras. För att hitta marknadens bästa kandidater krävs förening av branschkunnandets lyhördhet och förståelse för den kontinuerliga attitydförändring som sker bland arbetssökande.

Hays har affärsområden som motsvarar alla de viktigaste funktionerna inom näringslivet. Inom varje affärsområde har våra medarbetare gedigen kunskap, i form av studier och arbetslivserfarenhet, inom det egna området. De kan sitt affärsområde från insidan, vet hur marknaden ser ut, känner till utvecklingstrender, är förtrogna med kompetensbeskrivningar, kan sökvägar och har breda kontaktnät. I korthet – de är specialister på att rekrytera specialister.

Hays anpassar sin rekryteringsprocess efter kundens önskemål och behov. Vår rekryteringsprocess inkluderar både urval och search. Naturligtvis arbetar vi professionellt och behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt.

Vårt tjänsteutbud:

 • Rekrytering
 • Interimslösningar
 • Headhunting
 • Executive Search
 • Second opinion
 • Tester och personlighetsanalyser
 • Annonsering och webblösningar

 

För oss är kund och kandidat av lika värde. Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vårt samarbete kan se ut – vänligen kontakta våra leveransansvariga. Som kandidat är du välkommen att registrera dig i vår databas och titta på våra lediga tjänster.
Kontaktpersoner/e-post:

Helena Marteus
Affärsområdeschef Life Sciences

[email protected]

Antal anställda:

40st

Hemsida:

www.hays.se

Besöksadress/Postadress:

Stockholm

Sturegallerian
Stureplan 4C
114 35 Stockholm

Malmö
World Trade Center Malmö

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Telefon:
08 588 043 00

Bonnier Pharma Insights AB

Produkter/tjänster:
Bemanning inom Läkemedelsindustrin och inom Regulatory Verksamhet. Avancerade Weblösningar med fokus på ”Månadens Vara”, Upphandlingar samt Recept Tracking! Vi gör även analyser och prishanteringsprognoser för Läkemedelsindustrin.

Affärsidé:
Långsiktighet ger stabilitet och kvalité, kontinuitet!

Kontaktpersoner/e-post:
Uno Sjöström/ [email protected]

IQVIA

WEB www.iqvia.com
ADDRESS Pyramidvägen 7,  169 56 Solna
PHONE +46 8 50884200
E-MAIL [email protected]
EMPLOYEES 65000 global where of 500 in the Nordics
FOUNDED 2016 through the merger of IMS Health and Quintiles

IQVIA is a leading global provider of advanced analytics, technology solutions and contract research services to the life sciences industry. Formed through the merger of IMS Health and Quintiles, IQVIA applies human data science —

leveraging the analytic rigor and clarity of data science to the ever-expanding scope of human science — to enable companies to reimagine and develop new approaches to clinical development and commercialization, speed innovation and accelerate improvements in healthcare outcomes. Powered by the IQVIA CORE™,

IQVIA delivers unique and actionable insights at the intersection of large-scale analytics, transformative technology and extensive domain expertise, as well as execution capabilities. With approximately 65,000 employees, IQVIA conducts operations in more than 100 countries.

IQVIA is a global leader in protecting individual patient privacy. The company uses a wide variety of privacy-enhancing technologies and safeguards to protect individual privacy while generating and analyzing information on a scale that helps healthcare stakeholders identify disease patterns and correlate with the precise treatment path and therapy needed for better outcomes. IQVIA’s insights and execution capabilities help biotech, medical device and pharmaceutical companies, medical researchers, government agencies, payers and other healthcare stakeholders tap into a deeper understanding of diseases, human behaviors and scientific advances, in an effort to advance their path toward cures. To learn more, visit www.iqvia.com.

 

Proffice Life Science AB

Affärsidé:
Proffice Life Science är ett rekryterings- och konsultföretag med verksamhet inom branscherna medicinteknik, bioteknik, kemiteknik, läkemedel, livsmedel, miljö och apotek. Vi arbetar för att människor och företag skall utvecklas och växa. Målsättningen är att våra kandidater och konsulter får det perfekta jobbet och att våra kunder får just den kompetens de behöver.

Vi är ett bolag som drivs av naturvetare för naturvetare. Våra konsultchefer och rekryterare är själva naturvetare och/eller har arbetslivserfarenhet från life science branschen och är alltså inte bara specialister på rekrytering, personalledning och arbetsmarknadens lagar i allmänhet, utan på naturvetenskapliga kompetenser i synnerhet.

Våra konsulter är noga utvalda för att ge våra kunder bästa möjliga resursförstärkning och det är väldigt viktigt att våra konsulter trivs hos oss. Därför har vi en hög närvaro ute hos våra konsulter och kunder. Inom rekrytering arbetar vi efter devisen ”rätt person på rätt plats”. Vi använder oss av en gedigen och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett unikt nätverk i branschen, vår egen kandidatbank samt en etablerad och bred annonsspridning på nätet.

Produkter/tjänster:
Som Nordens bemanningsspecialister sedan 1960 arbetar Proffice framgångsrikt med Rekrytering, Personaluthyrning och Omställning.

Personaluthyrning
Att ha visstids- eller projektanställda kan leda till att de går till andra företag. Att lära upp nya medarbetare kostar tid och pengar. Och att, som många gör, söka ny arbetskraft bland personer man redan känner, gör att man missar en mängd andra duktiga människor. Genom vår bemanning får du snabba, flexibla och träffsäkra lösningar på dina behov av kompetenta medarbetare.

Varför då anlita Proffice Life Science om du behöver hyra till exempel livsmedelskemister, farmakologer eller mikrobiologer? Svaret är enkelt vi är specialister som tillsätter specialister. Våra medarbetare inom Life Science har själva erfarenhet från branschen. Vi är också specialister på den nordiska arbetsmarknaden och dess lagar. Vi tillsätter tjänster inom olika områden såsom Forskning, Produktutveckling, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Miljö- och kvalitetskontroll, Produktregistrering, Marknad och försäljning samt Produktion.

Rekrytering
Proffice Life Science arbetar efter devisen ”rätt person på rätt plats”. Det innebär att du ska göra det du är bra på och vi det vi är bra på. Därför ska du välja Proffice Life Science när du vill rekrytera personal. Att själv rekrytera specialistkompetens är svårt. Det tar tid, kostar pengar och du har inga garantier. Proffice Life Science gör det möjligt för dig att hitta just den specialistkompetens du söker, när du behöver den. Garanterat, tryggt och bekvämt.

Kontaktpersoner/e-post:
Försäljningschef region Stockholm/Mälardalen/Norr
Viktoria Bentinger
0733-43 45 72
[email protected]

Försäljningschef region Väst
(Göteborg med omnejd)
Mikael Levin
0733-43 41 25
[email protected]

Försäljningschef region Öresund
(södra Sverige och Danmark)
Nina Holst
0733-43 46 33
[email protected]

Marknadsrelaterade ärenden
Anneli Östlund
(VD-assistent/marknadskoordinator)
[email protected]

 

Ashfield Nordic AB

The leading Outsourcing & Recruitment partner within Life Science in the Nordics

Ashfield Nordic är en ledande leverantör av outsourcing- och rekryteringstjänster inom försäljning, marknad och medicinsk kommunikation gentemot läkemedelsindustrin och medicintekniksektorn på den Nordiska marknaden. Globalt finns Ashfield representerat i 23 länder med över 8000 medarbetare. I Norden har vi ett 100-tal medarbetare.

Vi erbjuder flexibla lösningar för outsourcing-, rekrytering- och kontaktcentertjänster som kan skräddarsys efter dina behov. Inom de nordiska länderna samarbetar vi nära med många kunder som uppskattar blandningen av helhetslösningar, lokal marknadskunskap och samarbeten med vårt kompetenta team av konsulter.

Våra tjänster

 • Outsourcing
 • Rekrytering
 • Performance Excellence – Coachning av chefer och medarbetare
 • Nurse Advisors
 • Vårdgivare
 • Digitala strategier
 • Kontaktcenter

Kontaktpersoner

Helena Nyrén, Managing Director
E
[email protected]

Anton Ekblom, Business Development Director
E
[email protected]

Martin Lindgren, Business Development Manager
E [email protected]

Morgan Eilenberg, Head of Operations
E [email protected]

 

 

 

PharmaRelations AB

PharmaRelations är ett nordiskt konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Rekrytering och Uthyrning. Vår drivkraft är att skapa värde för våra kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård (OTC), Dentalvård och Animal Health.


Vårt erbjudande

Som Nischad leverantör av Talent Services inom Life Science – skapar vi värde och flexibilitet för branschen. Vi är branschens supernischade leverantör av Talent Services i hela Norden. En partner i marknaden som alltid kan erbjuda de bästa resurserna eftersom vi samtidigt fokuserar på att bygga intressanta karriärer för våra konsulter och kandidater. Vi är nischade när det gäller kundbas, men med bredd i olika typer av tjänster inom Talent Services; rekrytering, uthyrning av konsulter, professionella tjänster samt outsourcing vilket skapar synergier, alternativa lösningar och flexibilitet för våra uppdragsgivare


Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering
PharmaRelations arbetar efter filosofin kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi noga ut nödvändiga kvalifikationer och kompetenser. Kandidater utvärderas systematiskt mot dessa kompetenser genom hela rekryteringsprocessen. Till stöd i processens slutskede erbjuder vi tester. PharmaRelations konsulter är licensierade i OPQ.


Uthyrning
Flexibilitet skapar möjligheter. Det finns många skäl att hyra in personal, allt oftare handlar bemanning om strategiska överväganden men givetvis också om mer akuta och mycket tidsbegränsade behov. ”Strategisk inhyrning” är en kostnadseffektiv kombination av egen och inhyrd personal. Ibland är en kombination av inhyrning och rekrytering ett utmärkt sätt att testa en person före rekrytering. Oavsett det rör sig om tjänster inom marknad, försäljning eller Regulatoriska tjänster så har vi erfarenheten, kompetensen och konsulterna.


Outsourcing av hela säljkårer (Contract Sales Force)

är en av PharmaRelations huvudtjänster. Vi har under åren hyrt ut flera säljkårer med mycket goda försäljningsresultat. Vi kan också erbjuda hjälp och stöd i strategiska och taktiska frågor kring uppstart och styrning av en säljkår. PharmaRelations erbjuder ett kvalificerat team av säljare när ert företag har behovet.

 

Outsourcing av delar av eller hela Regulatory, PV, QA och Medical info
PharmaRelations erbjuder tjänsten att lägga ut hela eller delar av sin ”life cycle” regulatory på vår personal. Samma gäller inom områdena Covigilance (PV), QA och Medical info. Vi har kompetens att hantera alla typer av produkter, såväl läkemedel och medtech produkter.


Outsourcing av Besöksbokning – en del av säljprocessen
Vi erbjuder effektiva och kvalitetsfokuserade säljstödsfunktioner som vi har samlat under namnet Pharma Connect, där besöksbokning är en viktig del. Vi har lång erfarenhet av bokning mot primärvård, specialistvård, kliniker och tandvård. Vi arbetar för att ge säljarna en strukturerad och effektiv arbetsdag.


Kontaktpersoner/e-post:

Niklas Claesson, Affärsområdeschef Sälj & marknad, [email protected]

Fredrik Anjou, VD, [email protected]

Karin Hård, Affärsområdeschef OTC & Apotek, [email protected]

Rikard Lundgren, Affärsområdeschef Skandinavien & omställning, [email protected]

Ola Gustavsson, Affärsområdeschef Rekrytering, [email protected]

Torbjörn Ströberg, Affärsområdeschef Medical & Scientific, [email protected]

Nina Fredriksson, Rekryteringskonsult / Affärsutveckling, [email protected]

 

Prenumerera