Storytelling som verktyg i marknadsmixen

Storytelling som verktyg i marknadsmixen

Storytelling är konsten att berätta en historia på ett sätt som engagerar den som lyssnar. När man använder storytelling i ett professionellt sammanhang handlar det ofta om att man vill att någon ska se på något från ett nytt perspektiv, mana till handling eller att ladda ett varumärke med känsla. Berättelser får oss att känna, relatera personligt och bygga tillit. De öppnar oss för nya synsätt både vad gäller produkter, tjänster och människor vilket innebär att vi har mycket att vinna på att främja berättande såväl internt i våra organisationer som i den externa marknadsföringen.

Därför fungerar storytelling
Det som gör att det som berättas för oss som en historia både är roligare att lyssna på och fastnar bättre än det som förmedlas i staplar, statistik och säljbudskap handlar om att storytelling stimulerar hjärnans belöningssystem. Hjärnan fokuserar på, och stimuleras av, det som är lustfyllt, oväntat och det som vi kan relatera till. En berättelse som engagerar oss leder till ett dopaminpåslag som får oss att känna intresse, bli nyfikna och att vara öppna för ny information.

När de system i hjärnan som skapar vällust triggas ökar hjärnans förmåga till fokus och minnesformering. Om hotsystemet triggas istället skapas en helt annan elektrokemisk miljö i hjärnan. Så fort vi upplever information som negativ skickar hjärnan ut stresshormoner som gör att vi går in i försvar och vi blir på vår vakt. Att överväldigas av för mycket eller komplex information kan räcka för att skaka fram en ”stresscocktail”. För ett antal år sedan upptäckte hjärnforskaren Antonio Damasio att personer som har skadat den delen av hjärnan där känslor uppstår blir oförmögna att fatta beslut. Trots att personerna, utifrån ett logiskt resonemang kunde beskriva vad de borde, så var det ändå oerhört svårt för dem att ens bestämma något så enkelt som vad de skulle äta till lunch.

För oss som arbetar med sälj och marknad är det här en väldigt viktig kunder den information de behöver för att fatta ett genomtänkt beslut. Vi behöver också hjälpa dem att fatta ett genomkänt beslut. Innan beslutet ”sitter rätt i magen” så kommer den du gör affärer med att känna ett motstånd till att lyfta pennan och skriva på kontraktet. Och det är med hjälp av berättelser som vi skapar rätt känsla hos kunderna.

Läs hela artikeln