Stort nordiskt intresse på VÄRLDSKONFERENSEN – BIO International Convention

Fler än 80 nordiska företag deltog vid världens största partneringkonferens för life science, BIO International Convention, som i år ägde rum den 3–6 juni i Philadelphia, USA. Konferensen utgjorde premiären av ett nytt nordiskt samarbete, där länderna enades i en gemensam paviljong under titeln ”The Nordics – Global Hub for Life Science Innovation”.

Genom att gå samman med våra grannländer tror vi att vi kan bli ännu mer framgångsrika när det gäller att locka intelligent kapital och affärssamarbeten till vår sektor. Detta är nödvändigt för den fortsatta tillväxten av svensk life science, säger Helena Strigård, vd för branschorganisationen SwedenBIO. Helena menar att man från regeringsnivå borde tillägna resurser för att nå ut med konkurrensfördelarna i att investera i regionen och de många möjligheter till samarbeten som finns här, såväl akademiska som företagssamarbeten.

– Även en produkt av hög kvalitet behöver marknadsföras. Och det är där vi kommer till korta. Vi missar ofta chansen att visa upp oss på de stora arenorna, något andra länder är mycket bättre på.

Läs hela referatet