Över 400 läkemedelsprojekt i svensk pipeline

SwedenBIOs omfattande kartläggning av de svenska läkemedelsprojekten i preklinisk och klinisk fas är äntligen här! Och resultatet är ett upplyftande styrkebesked, skriver Nicole Hanzon. Sedan den förra kartläggningen gjordes år 2016 har antalet projekt ökat från 369 till 420 stycken.

– Fler företag har nått till fas III eller är på väg mot godkännande av nya produkter. Glädjande är också att antalet anställda i bolagen har ökat, framförallt i de minsta bolagen, berättar Sara Gunnerås, redaktör för rapporten. Det finns enligt kartläggningen 148 företag med huvudkontor i Sverige som utvecklar läkemedel. Totalt driver bolagen 420 forskningsprojekt. Och branschens företag är i expansionstagen. 80 procent uppger att de avser öka arbetskraften med antingen anställningar eller konsulter under 2020–2021.

Här är det dock viktigt att notera att enkätsvaren kom in före coronakrisen slog till. Samtidigt som branschens pipeline byggts allt starkare under flera års tid, så har pandemin på kort tid påverkat förutsättningarna att refinansiera vad som i grunden är kommersiellt starka projekt. SwedenBIO efterfrågar därför ett starkt investeringsfrämjande för att säkra att  expansionskraften inom svensk life science inte går om intet.
– Lika entusiastisk som jag känner mig över det styrkebesked som vår inhemska pipeline uppvisar, lika oroad är jag att över att deras kapitaltillförsel försvårats. Det gäller att vi inte slarvar bort det här nu, utan ser till att arbeta strategiskt för att attrahera hit investeringar och forskningssamarbeten, konstaterar Helena Strigård, vd SwedenBIO.

Läs hela artikeln