Statistisk modellering – för att predicera och tolka!

Statistisk modellering – för att predicera och tolka!

Utan statistiska modeller och antaganden kan vi inte säga något om hur en epidemi kommer att utveckla sig eller hur effekten av ett läkemedel kan se ut för en större population.

Experterna på Aktuellt och i sjukvården använder ofta uttrycket ”modellering” i diskussioner runt hur covid-19-epidemin kommer att utveckla sig i Sverige och världen. Vad betyder egentligen ”statistisk modellering”
– verkligheten är väl som den är och varför skall den då ”modelleras”? Det känns som att man smyger in ett moment av subjektivitet och omformar verklighet till en statistisk modell. I nedanstående artikel reder statistiker Anna
Törner ut begreppet ”modellering” och varför statistiska modeller är viktiga för att förstå verkligheten.

Modellering för att kunna säga något om framtiden …
Först är det viktigt att förstå att har man ett ”dataset” – till exempel information om antalet covid-19-sjuka i Stockholm vid en given tidpunkt – så kan man inte säga något om hur det kommer att se ut om en vecka eller två veckor om man inte är villig att sätta upp en statistisk modell över smittspridningen och göra olika antaganden om hur epidemin kommer att utvecklas. All statistisk modellering bygger på olika antaganden. För covid-19-pandemin handlar det mycket om att planera för sjukhusvård och samhällsåtgärder de närmaste veckorna, men också att försöka förstå vilka preventiva åtgärder som är lämpliga. Modellen behöver inte vara komplicerad, men utan antaganden kan vi inte säga något om hur framtiden kommer att se ut. När det gäller covid-19 är vi såklart intresserade av att deskriptivt ha koll på läget, det vill säga hur många som smittas, hur många som vårdas på sjukhus och hur många som dör, och så vidare. Men, framför allt är vi intresserade av att kunna hantera situationen framåt. Just därför behöver vi statistisk modellering, för att kunna predicera utvecklingen framåt. Vi är också intresserade av att förstå hur olika preventiva åtgärder, till exempel social distansering och stängning av delar av skolväsendet påverkar smittspridningen. Detta för att förstå vilka åtgärder som är lämpliga och när olika restriktioner kan lyftas bort.

Läs hela artikeln