Stabilt antal kliniska prövningar i Sverige de senaste tio åren

Kliniska läkemedelsprövningar utgör 11 procent av de ungefär 2 000 kliniska studier som planeras i Sverige varje år. Enligt en sammanställning av statistik som Vetenskapsrådet publicerar idag har antalet kliniska läkemedelsprövningar legat på en stabil nivå de senaste tio åren avseende såväl akademiska som kommersiella kliniska prövningar. Trenden är även stabil för kliniska studier som helhet.

Statistik över antalet planerade läkemedelsprövningar finns hos Läkemedelsverket och statistik för samtliga planerade kliniska studier finns hos Etikprövningsmyndigheten.

Vetenskapsrådets sammanställning av data från dessa myndigheter visar att

  • antalet kliniska läkemedelsprövningar har varit stabilt under den senaste 10-årsperioden,
  • totala antalet kliniska studier har legat på drygt 2 000 per år under den senaste 10-årsperioden,
  • majoriteten, 94 procent, av ansökningarna blir godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten varje år.

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

‒ Det finns en utbredd oro över att antalet kliniska läkemedelsprövningar är på nedgång. Det är glädjande att vår sammanställning visar att detta inte stämmer, utan att antalet och fördelningen av läkemedelsprövningar initierade av akademi respektive näringsliv har hållit sig relativt oförändrat över en tioårsperiod, säger Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet.

Men att nivån är stabil räcker inte, menar Jonas Oldgren, som vill se bättre samverkan mellan näringslivet, akademin och regionerna.

‒ Min förhoppning är att fler patienter i framtiden får möjlighet att delta i kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. Här kan regeringens kommande satsning på Life Science underlätta, och vinnarna blir förstås de framtida patienterna som får bästa möjliga vård.

Källor till information om pågående kliniska studier

Antalet planerade kliniska läkemedelsprövningar och andra kliniska studier kan följas över tid med hjälp av data från Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Däremot finns ingen tillförlitlig källa till information om när kliniska studier påbörjas och avslutas, eller vad de kommer fram till för resultat. Det finns flera olika databaser som kan användas på frivillig basis av svenska forskare för att registrera pågående kliniska läkemedelsprövningar och andra kliniska studier. Dessa databaser har varierande täckningsgrad och informationen hålls inte alltid uppdaterad.

En källa som ofta används är den amerikanska ClinicalTrials.gov som har uppgifter om pågående och avslutade kliniska läkemedelsprövningar. Registrering i databasen är inte ett krav för kliniska prövningar som genomförs utanför USA. Cirka 65 procent av de svenska kliniska läkemedelsprövningarna återfinns i ClinicalTrials.gov.

‒ Clinicaltrials.gov ger ingen fullständig bild av antalet svenska kliniska läkemedelsprövningar och är därför inte lämplig att använda för att följa statistik eller för att göra jämförelser mellan länder, kommenterar Jonas Oldgren.

Den information som Vetenskapsrådet nu sammanställt kan användas som ett kunskapsstöd i arbetet med statistik och analys av kliniska studier, och bättre samlad statistik är på gång.

‒ 2024 ska Etikprövningsmyndigheten börja rapportera sitt pågående uppdrag om statistik över kliniska studier i Sverige, vilket jag hoppas kan ta oss en bit på vägen mot bättre och mer regelbunden tillgång till samlad statistik på området och bättre förutsättningar för regionernas viktiga arbete med att följa upp pågående kliniska prövningar och andra kliniska studier, konstaterar Jonas Oldgren.