SSPM – en förening för medicinsk personal inom industrin

SSPM – en förening för medicinsk personal inom industrin
Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine, SSPM, är en förening för medicinska experter med varierande bakgrund som är engagerade i medicinsk forskning och verksamma inom små och stora företag, myndigheter, inom sjukvården och på universitet.

nätverkande och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter och därigenom bidra till att sprida kunskap och främja förutsättningar för forskning i Sverige, berättar föreningens ordförande Gunilla Ekström. Vi var ursprungligen en förening för läkare, men en allt bredare rekrytering av medicinsk personal till industrin har öppnat för att vi i dag har många andra kompetenser bland föreningens medlemmar. Arrangerar uppskattade vetenskapliga möten med aktuella föreläsare Kärnverksamheten för SSPM är att utgöra ett nätverk för medlemmarna. Genom att anordna möten kan medlemmarna lära känna varandra, fånga upp idéer och belysa relevanta frågor. Normalt har föreningen ett vårmöte, ett höstmöte och ett årsmöte där intressanta och aktuella frågeställningar tas upp, följt av ett informellt mingel med möjlighet att träffa kollegor.
– Den sociala aspekten på föreningen har alltid varit viktig, men även att knyta an till aktuella ämnen, berättar Gunilla Ekström. Vid vårt senaste vårmöte hade vi föreläsare som belyste områden som nanoteknik och e-hälsa och hur dessa två områden kan utveckla vård och läkemedelsutveckling, följt av livlig debatt. Ibland fokuserar vi på något företag och besöker detta för att höra om utveckling av nya spännande läkemedel och behandlingsformer, inklusive´hur dessa finansieras. Klinisk forskning är mycket viktigt för SSPM och här har föreningen arrangerat återkommande seminarier och besökt såväl prövningskliniker som de olika projekt som pågår för att förstärka läkemedelsutvecklingen i Sverige. Slutligen är ibland själva nätverkandet i fokus och vi har exempelvis bjudit in rekryteringsföretag och ordnat debatter kring hur de medicinska avdelningarna på företagen är organiserade.

Läs hela artikeln som PDF