Sophia Brodin ny Planeringschef på Lif

Sophia Brodin tillträdde den 15 november som Planeringschef på Lif. Hon har närmast arbetat som enhetschef och biträdande avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Sophia Brodin har även tidigare erfarenheter från bland annat Läkemedelsverket och forskande läkemedelsföretag.

Sophia Brodin

Sophia Brodin

– Sophia har genom sin breda och gedigna erfarenhet inom läkemedelssystemet en god kunskap om den svenska läkemedelsmarknaden och vad som krävs av en organisation för att den ska vara relevant och intressant för andra aktörer, säger Anders Blanck.

– Sophia kommer i sitt uppdrag framför allt att ha fokus på att stärka upp Lif genom att vidareutveckla processer och arbetssätt tillsammans med medarbetare för att göra Lif till en ännu bättre partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I arbetet är samverkan med vårdens aktörer, beslutsfattare och patientföreträdare centrala inslag för att stärka Sverige som Life Science-land och, inte minst, öka patienternas tillgång till nya och innovativa läkemedel.